European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Impact of Prenatal Stress on BRAIN AGEing

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku zdrowego starzenia się mózgu jeszcze przed porodem

Zaburzenia pracy mózgu, takie jak udar, demencja i zaburzenia procesów poznawczych, mają poważne konsekwencje dla pacjentów i ich rodzin. Przebieg rozwoju mózgu i jego starzenia oraz występowanie chorób mózgu wydaje się być zaprogramowane przez czynniki środowiskowe podczas ciąży, takie jak matczyny stres, leczenie glukokortykoidami oraz niedożywienie.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

W ramach projektu BRAINAGE określono mechanizmy łączące wczesny rozwój człowieka i starzenie się mózgu. W projekcie BRAINAGE zastosowano podejście translacyjne z podziałem na płeć podczas badań skutków i mechanizmów u gryzoni, przekładając odkrycia przez zwierzęta naczelne do ludzi. W ramach projektu BRAINAGE opracowano innowacyjne markery oparte na rezonansie magnetycznym oraz ogólnej zdolności poznawczej w celu oszacowania różnic między biologicznym i chronologicznym wiekiem mózgu oraz określenia aberracji rozwoju mózgu i starzenia się przed pojawieniem się objawów klinicznych, jako podstawy do wczesnych działań profilaktycznych. Stres prenatalny, taki jak stres matczyny, leczenie glukokortykoidami w celu poprawy rozwoju płuc płodu w przypadku przedwczesnego porodu i niedożywienie programuje rozwój mózgu, wczesne zaburzenia funkcji poznawczych oraz występowanie udarów. Istnieją również wrażliwe etapy ciąży. Mechanizmy odpowiadające na skutki stresu prenatalnego to zmiany epigenetyczne hormonu wzrostu oraz genów receptora glukokortykoidowego, zmiany metaboliczne oraz zwiększona sztywność żył. Leczenie gryzoni antydepresantami, które są również przepisywane ludziom, częściowo odwracało skutki stresu prenatalnego.

Słowa kluczowe

Starzenie się mózgu, BRAINAGE, stres prenatalny, glukokortykoidy, niedożywienie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania