Skip to main content

SUStainable, innovative and energy-efficient CONcrete, based on the integration of all-waste materials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej ekologiczny beton z surowców wtórnych

Produkty betonowe wyprodukowane z surowców wtórnych mogą umożliwić sektorowi budowlanemu zwiększenie efektywności środowiskowej i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i kosztów.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Nowe produkty na bazie betonu opracowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu SUS-CON stworzono w celu spełnienia potrzeb sektora budowlanego w zakresie konkurencyjności i ekonomiczności przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Opracowano i poddano gruntownym testom całkowicie nowe koncepcje i technologie, które wykorzystują surowce wtórne w procesie produkcji betonu. "Przemysł budowlany to jeden z największych konsumentów energii i surowców oraz jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych", wyjaśnia koordynator projektu Alessandro Largo z organizacji CETMA we Włoszech. "Aby sektor budowlany stał się bardziej zrównoważony, należy ograniczyć jego wpływ na środowisko, a zwłaszcza zmniejszyć zużycie surowców i energii". Najbardziej obiecujące, nadające się do wykorzystania wyniki tego z powodzeniem zakończonego projektu dotyczą szeregu zrównoważonych receptur betonu, opartych na innowacyjnych kruszywach i spoiwach z materiałów wtórnych (np. odpadów z tworzywa sztucznego, odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pianki poliuretanowej i odpadów komunalnych). Te prefabrykowane i gotowe prototypy SUS-CON zostały wyprodukowane przez różne europejskie firmy budowlane w ramach projektu. Ostatecznie udało się zrealizować cele projektu SUS-CON, korzystając z 100% materiałów wtórnych, którymi skutecznie zastąpiono tradycyjne kruszywa i spoiwa. Techniki te pomogły zredukować o 50% ślad węglowy betonu, zaś koszty materiałów wtórnych wykorzystanych do budowy — o 15%. Rygorystyczne testy pozwoliły wykazać wysoką zgodność receptur betonu z istniejącymi procesami produkcji. "Opracowane przez nas lekkie, ekologiczne i ekonomiczne produkty betonowe, wykonane całkowicie z odpadów okazały się przydatne w postaci produktów gotowych (jastrychy podłogowe i wylewki) i prefabrykowanych (bloki i panele)", mówi Largo. Wydajność prototypów SUS-CON przetestowano pod kątem właściwości mechanicznych, termicznych i akustycznych, a także ognioodporności. Wykorzystano je w rzeczywistych budynkach znajdujących się w trzech różnych lokalizacjach w Europie (Hiszpanii, Turcji i Rumunii). Efektywność energetyczna budynków wybudowanych z wykorzystaniem betonu z projektu SUS-CON była monitorowana zarówno w gorącym, jak i zimnym klimacie, co pozwoliło stwierdzić, że produkty SUS-CON mają lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu z produktami referencyjnymi, bez względu na klimat. Pod względem ognioodporności panele SUS-CON sklasyfikowano jako EI 240 (czterokrotnie lepsze od komercyjnych paneli referencyjnych, których klasa odporności ogniowej to EI60). "Uważamy, że opracowanie nowych innowacyjnych technologii wykorzystujących materiały wtórne w cyklu produkcji lekkiego betonu stanowi kompletne rozwiązanie zapewniające zarówno zwiększenie zrównoważoności, jak i efektywności kosztowej, a także umożliwiające architektom i specjalistom z branży budowlanej stosowanie wyższych standardów wydajności podczas projektowania i budowania", podsumowuje Largo.

Słowa kluczowe

Beton, sektor budowlany, izolacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania