Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały: ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach

Przemysł budowlany należy do największych na świecie konsumentów energii i surowców, odpowiadając jednocześnie za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Badania UE nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi pomagają w zmniejszaniu śladu węglowego tej branży.

Technologie przemysłowe
Energia

Emisje CO2 generowane przy produkcji betonu stanowią aż 5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Znacznych ilości energii wymaga również wytwarzanie innych materiałów budowlanych, na przykład stali, cegieł i plastików, podobnie jak procesy wydobywania niezbędnych minerałów i rud metodami górniczymi, odkrywkowymi i wiertniczymi. W obliczu tego problemu prowadzone są europejskie badania nad tworzeniem nowych technologii i materiałów pozwalających zmniejszać wpływ budownictwa na środowisko poprzez minimalizację tzw. szarej energii, czyli łącznej energii potrzebnej do wytworzenia materiału z uwzględnieniem energii zużytej do wydobycia i przetworzenia surowców. Istnieje wiele możliwości osiągnięcia tego celu, o czym najlepiej świadczy duża liczba projektów UE z tej dziedziny. Na przykład jeden z projektów rozwija możliwości produkcji mieszanek betonowych z domieszkami surowców wtórnych, takich jak stałe odpady komunalne, plastiki, sprzęt elektryczny czy pianka poliuretanowa. W niektórych zastosowaniach beton można zastąpić materiałami biokompozytowymi i żywicami uzyskiwanymi z odpadów i pasz rolniczych oraz łodyg roślin o twardych włóknach, takich jak len i juta. Tworzone są nowe gatunki cementu, w których spoiwa używane w gatunkach tradycyjnych, na przykład cemencie portlandzkim, są zastępowane odpowiednikami niskowęglowymi. CO2 , ponieważ zawierają mniej wapna, przez co do ich produkcji potrzeba mniej kruszywa wapiennego. Wprowadzenie materiałów budowlanych nowej generacji opartych na tych spoiwach mogłoby zmniejszyć szarą energię o 30%, obniżyć koszty o 15% i poprawić właściwości izolacyjne o 20%. Zalety nowych materiałów znacznie wykraczają poza samo zmniejszanie śladu węglowego sektora budowlanego. Nowe materiały dorównują wytrzymałością tradycyjnym, a przy tym są tańsze i mają lepsze parametry — w zależności od składu mogą być bardziej odporne na ogień lub wilgoć, zapewniać lepszą izolację cieplną i akustyczną czy też poprawiać jakość powietrza w pomieszczeniach za sprawą braku związków lotnych. W tym serwisie CORDIS Results Pack prezentujemy kilka przełomowych osiągnięć możliwych dzięki dofinansowaniu UE dla badań w tej dziedzinie. Wśród partnerów projektów znajdują się europejskie przedsiębiorstwa budowlane oraz laboratoria, uniwersytety i inne instytucje badawcze.

Powiązane broszury CORDIS Results Pack