Skip to main content

Innovative Ionic polymers from Natural Sources for Energy&Environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa sieć współpracy w zakresie badań nad polimerami przeznaczonymi dla sektorów energetycznego i ochrony środowiska

Instytuty badawcze z Europy i innych regionów świata zacieśniły współpracę w zakresie badań nad polimerami. Największym sukcesem tej nowej sieci jest opracowanie uniwersalnych materiałów do zastosowań energetycznych i środowiskowych.

Technologie przemysłowe

Obecnie organizacje z całej Europy, w tym Uniwersytet Kraju Basków (Hiszpania), Uniwersytet Cergy-Pontoise (Francja) i Uniwersytet Nova of Lisbon (Portugalia), wspólnie prowadzą badania nad cieczami poli(jonowymi). Do sieci należą również instytucje spoza Unii Europejskiej: Rosyjska Akademia Nauk (Rosja), Uniwersytet Vellore University-VIT (Indie), Uniwersytet Soochow (Chiny) i Uniwersytet Federalny Rio Grande do Sul (Brazylia). Celem finansowanego przez UE projektu IONRUN (Innovative ionic polymers from natural sources for energy & environment) było umocnienie partnerstw badawczych w drodze wymiany personelu oraz działań networkingowych między Europą a Argentyną, Brazylią, Chinami, Indiami i Rosją. Inicjatywa zapewniła wsparcie uczestniczącym organizacjom badawczym poprzez długotrwałą współpracę obejmującą skoordynowany program wspólnych badań w zakresie innowacyjnych polimerów jonowych. Aby w pełni wykorzystać specjalistyczną wiedzę wszystkich uczestników, w ramach IONRUN nie tylko prowadzono wspólne badania i szkolenia, ale również zorganizowano warsztaty, seminaria i inne wydarzenia networkingowe. Badacze opracowali innowacyjne materiały na bazie polimerów jonowych, wykorzystując do tego źródła naturalne i odnawialne. Zaprojektowali także i przeprowadzili proces zielonej katalizy i inne przyjazne dla środowiska procesy polimeryzacji. Opracowane przez zespół IONRUN materiały zostały następnie przetestowane pod kątem zastosowań energetycznych i środowiskowych, jak np. magazynowanie energii elektrochemicznej czy oczyszczanie wody. Jak dotąd badacze stworzyli nowe biopolimery cholinowe, eutektyczne ciecze poli(jonowe) i nowe urządzenia elektrochromowe ze stałym kontaktem, jak również membrany na bazie cieczy jonowej i nowe stabilizatory koloidów czynnościowych. Następnie poddali te nowe polimery dalszym badaniom pod kątem zastosowań energetycznych i środowiskowych. Badacze odkryli też, że akumulatory litowe typu all-solid-state napełnione jednojonowym przewodzącym elektrolitem polimerowym doskonale sprawują się w niskich temperaturach. Stworzone przez zespół IONRUN nowe pianki poliuretanowe o właściwościach przeciwbakteryjnych mogą zostać wykorzystane do oczyszczania wody. Naukowcy przeanalizowali też możliwość wykorzystania innowacyjnych cieczy poli(jonowych) w różnych zastosowaniach przemysłowych, np. w akumulatorach i superkondensatorach, oraz środowiskowych, np. w membranach gazowych, oczyszczalniach wody i systemach wychwytywania CO2. Projekt IONRUN zacieśnił współpracę między zaangażowanymi partnerami i stworzył stabilne podstawy pod przyszłe partnerstwa. Uzyskane podczas projektu wyniki pozwolą prowadzić bardziej efektywne i produktywne badania nad innowacyjnymi polimerami i ich zastosowaniem. Dzięki dotychczasowej współpracy udało się pogłębić wiedzę w dziedzinie pochodzących ze źródeł naturalnych polimerów do zastosowań energetycznych i środowiskowych.

Słowa kluczowe

IONRUN, polimery jonowe, energia, środowisko, procesy polimeryzacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania