Skip to main content

WETMATE – a 33kV Subsea Wet-Mateable
Connector for Offshore Renewable Energy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przewody odporne na wodę

Większość europejskich morskich ferm wiatrowych położonych jest blisko brzegu na płytkich wodach, co wiąże się z trudnościami technicznymi dotyczącymi wykorzystania tego źródła energii odnawialnej. Naukowcy udoskonalili system złączy podwodnych przewodów, aby rozwiązać ten problem.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

UE wyznaczyła wiążący cel zakładający czerpanie 20% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, a morskie elektrownie wiatrowe mają największy potencjał, by umożliwić realizację tych planów. Turbiny wiatrowe nowej generacji będą umiejscowione 40 km od lądu na głębokości do 80 m. Kable podmorskie albo biegną indywidualnie przez morze, albo podmorski hub pełni rolę łącznika. Z tego miejsca pojedynczy kabel przesyłu energii o wyższym napięciu biegnie do brzegu, przesyłając energię. Jednak kontrole i konserwacja kabli na dużych głębokościach są bardzo drogie. Ponadto niezbędne jest zwiększenie napięć przesyłu, zakładając że większe przewody są cięższe i droższe. W ramach projektu WETMATE (WETMATE - A 33kV subsea wet-mateable connector for offshore renewable energy), finansowanego ze środków UE, naukowcy pracowali nad stroną techniczną okablowania na potrzeby farm wiatrowych umiejscowionych dalej od brzegu i głębiej pod wodą. Zespół projektu WETMATE skupił się na budowie 33 kV złącza mokrego wysokiej integralności, zdolnego wytrzymać wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Złącze to jest niedrogie w zakupie i eksploatacji. Zespół wyposażył złącze kablowe w funkcje monitorowana, aby umożliwić detekcję kabli podmorskich i konserwację zapobiegawczą. Dzięki temu wyeliminowano konieczność prowadzenia rutynowych prac konserwacyjnych na dużej głębokości, co stanowi przełomowy krok naprzód w zarządzaniu infrastrukturą energetyczną. Naukowcy w pierwszej kolejności zbadali metodę zrównoważonej detekcji, aby zlokalizować częściowe wyładowania (PD), które powodują wyskoki impulsu w kablu. Opracowali też i przetestowali czujniki środowiskowe i PD. Stworzyli ponadto prototypowe obwody drukowane do testowania czerpania energii z otoczenia, odczytu środowiskowego i detekcji PD. Uczestnicy projektu WETMATE chcieli najpierw wykorzystać światłowód w przewodzie do przesyłania informacji o stanie złącza z powrotem na ląd. Zespół zdecydował się jednak użyć ultradźwiękowego modemu między obudową złącza a przemiennikiem energii na powierzchni ze względu na większą wydajność tego rozwiązania. Złącze WETMATE pomoże zwiększyć wydajność i niezawodność podmorskich połączeń energetycznych wysokiego napięcia. Rozwiązanie to przyczyni się także do realizacji europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego dostarczania energii w odpowiedniej ilości i po konkurencyjnej cenie.

Słowa kluczowe

Morskie fermy wiatrowe, energia odnawialna, kable podmorskie, WETMATE, podmorskie, złącza podwodne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania