European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Financialization, economic development and crisis

Article Category

Article available in the following languages:

W poszukiwaniu alternatywnych polityk gospodarczych

Alternatywna polityka gospodarcza mogłaby stanowić odpowiedź na trwający obecnie globalny kryzys zadłużenia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Choć zawirowania w światowej gospodarce i kryzys finansowy dotykający między innymi UE nie ulegają wątpliwości, ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy wymaga dodatkowych badań. Analiza czynników wpływających na wzrost i rozwój gospodarczy może być pomocna w opracowaniu alternatywnej polityki gospodarczej. To właśnie przyjęto za cel projektu FINANCIALIZATION (Financialization, economic development and crisis). Prace były prowadzone z użyciem narzędzi teoretycznych i stosowanych i dotyczyły przede wszystkim gospodarki tureckiej. Modelowanie ekonomiczne i analizy danych empirycznych połączono z analizą historyczną i polityczną gospodarki. Naukowcy przeanalizowali różne powiązania. Przykładem jest zależność między napływem kapitału a ekspansją akcji kredytowej. Ustalono, że napływ kapitału prywatnego netto, przy kontrolowaniu innych czynników determinujących akcję kredytową, jest pozytywnie skojarzony z okresami szybkiej ekspansji akcji kredytowej w Turcji. Jak się okazało, turecki sektor prywatny (zarówno banki, jak i korporacje niefinansowe) znacząco zwiększył swoje zadłużenie zagraniczne. W konsekwencji staje wobec dużych pozycji otwartych netto, co zwiększa ryzyko niedopasowania walutowego. Wyniki badania były prezentowane na konferencjach międzynarodowych i zostały zgłoszone do publikacji w czołowych pismach akademickich. Prace będą wspomagać doskonałość i konkurencyjność w gospodarce europejskiej, wypełniając niezwykle istotną lukę w piśmiennictwie ekonomicznym.

Słowa kluczowe

Polityka gospodarcza, kryzys zadłużeniowy, rozwój gospodarczy, finansjalizacja, modelowanie ekonomiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania