Skip to main content

Integrated software platform for Green ENgineering dESIgn and product sustainability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej ekologiczny przemysł na horyzoncie

Lepsze narzędzia, umożliwiające tworzenie produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, pomogłyby promować zrównoważoność, efektywność energetyczną czy nawet efektywność kosztową.

Gospodarka cyfrowa

W obliczu globalnego ocieplenia, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych i szybko rosnącej populacji, zrównoważony rozwój staje się niezbędny dla naszego przetrwania. Oprócz przejścia na czystsze źródła energii i stosowania bardziej ekologicznych praktyk na każdym poziomie, nasz przemysł musi stawać się coraz bardziej ekologiczny, a jednocześnie zachować konkurencyjność. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wczesne decyzje dotyczące projektowania wpływają na 70-80% ogólnych kosztów wyrobu i jego skutków środowiskowych. W ramach projektu G.EN.ESI (Integrated software platform for green engineering design and product sustainability), finansowanego ze środków UE, opracowano platformę do projektowania, która pomaga twórcom produktów w stosowaniu bardziej ekologicznych rozwiązań. Uczeni wyszczególnili sposoby pomagania działom projektowania przemysłowego i inżynierii w łączeniu rozwiązań środowiskowych i zarządzania. Uczestnicy inicjatywy G.EN.ESI zaproponowali sześcioetapową metodologię dla projektantów produktów, pomagając przemysłowi w definiowaniu czynników środowiskowych i celów biznesowych. Umożliwia ona projektantom stosowanie podejścia opartego na cyklu życia przy identyfikacji skutków środowiskowych, a tym samym określanie kryteriów projektowania nowych produktów. Kolejnym krokiem jest opracowanie projektu zgodnie z tymi kryteriami oraz przeprowadzanie kontroli cyklu życia na każdym etapie projektowania. Uzupełnieniem metodologii jest przegląd procesu i osiągnięć dotyczących tworzenia projektu, a także przegląd długoterminowej strategii firmy w zakresie nowych produktów. W oparciu o to podejście, badacze przygotowali pełny pakiet interoperacyjnych narzędzi komputerowych, umożliwiających użytkownikom uwzględnianie kwestii środowiskowych i cyklu życia produktów w projektowaniu wyrobów. Dokładniej mówiąc, platforma została wyposażona w narzędzia do środowiskowej oceny i wyceny cyklu życia, a ponadto pomaga w zarządzaniu efektywnością energetyczną podczas użytkowania produktu. Pomaga też w kontrolowaniu wydajności środowiskowej i kosztów podczas transportu oraz demontażu po zakończeniu eksploatacji. Platforma umożliwia uwzględnianie i wybieranie przyjaznych dla środowiska materiałów i procesów w celu tworzenia bardziej ekologicznych produktów. W ramach inicjatywy G.EN.ESI otwarto również internetowe centrum edukacyjne — bibliotekę materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych — mającą propagować koncepcje ekoprojektu w przemyśle. Większość dostępnych informacji można pobrać ze strony internetowej projektu. Dzięki omawianemu projektowi i umożliwieniu firmom oceny profilu środowiskowego projektu na wczesnym etapie, koncepcja ekoprojektu zostanie spopularyzowana zarówno w Europie, jak i na świecie.

Słowa kluczowe

Przyjazne dla środowiska, zrównoważoność, skutki środowiskowe, ekologiczna inżynieria, zrównoważoność produktu, ekologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania