European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUROpean programme for TRANS-national R&D&I cooperations of BIOtech SMEs

Article Category

Article available in the following languages:

Międzynarodowa współpraca zwiększa konkurencyjność europejskich biotechnologicznych MŚP

W Europie biotechnologię z powodzeniem wykorzystuje się do tworzenia obiecujących narzędzi i produktów w wielu różnych dziedzinach. W ramach unijnej inicjatywy promowano współpracę międzynarodową i wsparcie finansowe dla MŚP — firm prowadzących większość badań biotechnologicznych na kontynencie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

EuroTransBio (ETB), inicjatywa zrzeszająca europejskie i rosyjskie organizacje rządowe finansujące prace związane z badaniami, rozwojem i innowacjami (R&D&I), wspiera biotechnologiczne MŚP w realizacji międzynarodowych projektów badawczych. Do promowania współpracy międzynarodowej wykorzystywane są wspólne zaproszenia do składania wniosków. Inicjatywa ETB wypełniła zatem pewną lukę dzięki stworzeniu nowych i dodatkowych możliwości pozyskiwania środków przez MŚP. W projekcie ETB-PRO (European programme for trans-national R&D&I cooperations of biotech SMEs), finansowanym ze środków UE, wykorzystano zdobycze trzech wspólnych projektów zrealizowanych przez europejskie MŚP sektora biotechnologii w ramach programu ETB (2005–2008). Ogólnym celem było umocnienie europejskiej sieci badawczej poprzez koordynację większej liczby biotechnologicznych prac R&D&I w całej Europie w oparciu o coroczne zaproszenia do składania wniosków, a także kontynuacja tych działań po zakończeniu etapu dofinansowywanego ze środków UE. Partnerzy projektu stworzyli odpowiedni wspólny program dla MŚP, w którym krajowe programy finansowania dzielą się kosztami, umiejętności i ryzykiem. Uproszczono procedury składania wniosków, ograniczając tym samym zatrudnienie i koszty operacyjne. Portal ETB całkowicie zmodernizowano, aby lepiej spełniał wymagania aplikantów i ogółu społeczeństwa, a także służył za ważne narzędzie informacyjne i komunikacyjne dla partnerów ETB. W sumie w ramach inicjatywy ETB-PRO zorganizowano pięć zaproszeń dotyczących projektów R&D&I w sektorze biotechnologii w latach 2009–2013. Prace koncentrowały się na MŚP i strategicznych partnerach naukowych, opracowujących i wprowadzających na rynek innowacyjne produkty i usługi. Ponadto uczestnicy projektu ETB-PRO wzięli udział w trzech zaproszeniach do składania wniosków wspólnie z projektem ERA-IB. Od tamtego czasu (do lutego 2016 r.) odbyły się jeszcze trzy zaproszenia, w których wsparcie otrzymały dotychczas 157 międzynarodowe projekty o łącznej wartości 263,5 mln euro. Odbyło się pięć konferencji, których zadaniem było promowanie zintegrowanego programu finansowania dla MŚP sektora biotechnologii oraz usprawnianie współpracy transgranicznej. Dzięki wsparciu zorientowanych na badania MŚP i ich partnerów, projekt ETB-PRO przyczynił się do usprawnienia i przyspieszenia transferu technologii oraz umocnienia europejskich działań na rzecz rozwoju przemysłu biotechnologicznego.

Słowa kluczowe

Współpraca międzynarodowa, biotechnologiczne MŚP, badania, rozwój i innowacje, ETB-PRO

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania