Skip to main content

Energy efficient High Performance Computing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne sieci kierują moc obliczeniową do ogrzewania domów

Finansowani przez UE naukowcy opracowali zdecentralizowaną sieć HPC korzystającą z obliczeń do ogrzania domów i firm.

Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt może przynieść korzyści użytkownikom końcowym, pozwalając na obniżenie rachunków za prąd poprzez inteligentne rozdzielenie ciepła w celu ogrzania domów, biur, szkół czy placówek służby zdrowia. "Pomysł polega na sprzedaży mocy obliczeniowej systemów HPC poprzez chmurę", wyjaśnia koordynator projektu EeHPC (Energy efficient High Performance Computing), Paul Benoit, prezes Qarnot computing. "Obliczenia są inteligentnie rozdzielne do zdalnej sieci obliczeniowej złożonej z jednostek obliczeniowych będących niczym innym jak elementami grzejnymi. Ciepło jest zatem wytwarzane przez zdecentralizowane mikroprocesory wykonujące obliczenia". Prąd wykorzystywany te elementy grzejne, zwane Q.rads wytwarza ciepło, które może być użyte bezpośrednio przez użytkownika końcowego. Benoit wyjaśnia, że ta koncepcja pozwoliła mu oraz jego zespołowi na progresywne zbudowanie skalowalnej siatki obliczeniowej oraz uniknięcie dużych inwestycji w centrum danych. W ramach projektu EeHPC opracowana została nowsza, wydajniejsza wersja cyfrowych grzejników, których wycena podlega aktualnie weryfikacji. Wzięto również pod uwagę sezonowość. Inteligentne jednostki obliczeniowe można instalować w budynkach, takich jak szkoły, które zwykle zamykane są w lecie, tak aby znacząco obniżyć zapotrzebowanie na ciepło. Siatka obliczeniowa będzie gwarantować określoną wydajność przez cały rok oraz dodatkową bezpłatną moc dla uniwersytetów. Przetwarzanie w chmurze polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi, zamiast korzystania z lokalnych serwerów czy urządzeń osobistych do obsługi poszczególnych aplikacji. W tym sensie „chmura” to metafora Internetu; w jej ramach usługi — takie jak serwery, przestrzeń dyskowa i aplikacje — są udostępniane komputerom i urządzeniom danej organizacji za pośrednictwem Internetu. To oznacza, że możliwe jest wykorzystanie wysokowydajnej mocy obliczeniowej do wykonywania dziesiątek bilionów obliczeń na sekundę na potrzeby zastosowań zorientowanych na użytkownika. Przedstawiciele firmy Qarnot są przekonani, że poprzez udostępnienie usługi przetwarzana w chmurze w rozproszonej infrastrukturze, gdzie moc obliczeniowa nie jest skoncentrowana wyłącznie w centrach danych, opracowana energooszczędna i zrównoważona platforma HPC wygeneruje znaczące korzyści. Beneficjentem tych korzyści będą zarówno klienci usług w chmurze mający teraz dostęp do bardziej skalowalnej i efektywnej kosztowo infrastruktury, jak i użytkownicy końcowi. "Rozwój dużych centrów danych na potrzeby przechowywania danych i obliczeń umożliwił naukowcom wyprzedzenie trendów", mówi Benoit. "Klastry zużywają jednak dużo energii, nie tylko poprzez dużą liczbę wykonywanych obliczeń, ale również przez rozbudowane układy chłodzenia. Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu nie ma konieczności chłodzenia infrastruktury, gdyż wytworzone ciepło jest wykorzystywane do ogrzania". W ramach finansowanego ze środków UE projektu EeHPC firma Qarnot, odpowiedzialna za innowację Q.rad otrzymała możliwość udoskonalania swojego planu biznesowego, tak aby w pełni wykorzystać potencjał wartego miliard euro rynku HPC, który według szacunków ma rosnąć o 5% rocznie w latach 2015 — 2020 r. Pojawienie się dużych ilości danych zwiększyło zapotrzebowanie na systemy obsługujące duże obciążenia robocze. W fazie II projektu Qarnot planuje się uprzemysłowić nowe cyfrowe grzejniki w ramach wysokiej jakości produkcji i wdrożyć platformę HCP klasy korporacyjnej opartą na chmurze obliczeniowej za pomocą zdalnych usług obliczeniowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie koordynatora projektu oraz w serwisie Twitter.

Słowa kluczowe

EeHPC, wysokowydajne komputery, HPC, Qarnot, przetwarzanie w chmurze, ogrzewanie, elektryczność, duże wolumeny danych, sieć, infrastruktura

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania