Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Superkomputery: kamień węgielny europejskiej gospodarki opartej na przetwarzaniu danych

Europa jest aktualnie areną cyfrowej rewolucji ekonomicznej. Wysokowydajne systemy HPC umożliwiające przetwarzanie eksplodującej ilości danych są źródłem wielkich postępów i innowacji w erze cyfrowej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Chociaż superkomputery znane są od lat 60. ubiegłego wieku, to w opinii ekspertów z całego świata dopiero w najbliższej przyszłości osiągną pełnię swojego potencjału. Charakter systemów obliczeniowych zmienia się wraz z rosnącą liczbą krytycznych aplikacji przetwarzających duże ilości danych: do 2020 roku połączonych będzie 25 miliardów urządzeń, które generować będą rocznie dwa zettabajty przesyłanych danych. W ramach europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze Komisja Europejska zapewni badaczom, przemysłowi, sektorowi MŚP oraz organom publicznym światowej klasy superkomputery udostępniające niezwykle wysoką moc obliczeniową oraz zasoby pamięci wymagane do odniesienia sukcesu w nauce opartej na przetwarzaniu danych oraz gospodarce cyfrowej. Celem inicjatywy jest zapewnienie superkomputerom opartym na technologii europejskiej miejsca pośród trzech najlepszych komputerów świata do roku 2022. Strategia europejska dla systemów HPC wdrażana w ramach programu Horyzont 2020 podzielona jest na trzy filary: opracowanie systemów HPC następnej generacji w kierunku eksaskali, osiągnięcie doskonałości w zakresie udostępniania i wykorzystania systemów HPC oraz zapewnienie przemysłowi i środowisku akademickiemu dostępu do ośrodków i usług w zakresie superkomputerów w ramach projektu PRACE — ogólnoeuropejskiej światowej klasy infrastruktury HPC. Komisja Europejska zobowiązała się do przekazania 700 milionów euro w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie systemów HPC razem z zainteresowanymi stronami z sektora HPC w Europie, zrzeszonymi w organizacji ETP4HPC. Dotychczas w ramach programu Horyzont 2020 na działania związane z systemami HPC zostało wydanych ponad 300 milionów euro. Dla przykładu, w 2015 r. 40 milionów euro przeznaczono na utworzenie centrów doskonałości ukierunkowanych na zastosowanie systemów HPC w nauce i przemyśle, które stanowią kluczowe obszary w Europie; W ramach inicjatywy Towards Exascale High-Performance Computing badacze otrzymali w ostatnim czasie wsparcie o wartości prawie 100 milionów euro na opracowanie podstawowych technologii eksaskali. Badacze europejscy podjęli już ogromne starania w celu zniwelowania przepaści pomiędzy możliwościami technicznymi a potrzebami przemysłu, realizując na przykład projekt FORTISSIMO czy NUMEXAS. Skupiając się zarówno na oprogramowaniu, jak i sprzęcie oraz przykładając szczególną wagę do wydajności energetycznej, projekty takie jak MONT-BLANC, DEEP/DEEP-ER, FiPS, EXA2GREEN, ADEPT oraz finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt EeHPC, przygotowują środowisko, w którym komputery eksaskali będą jednym z kamieni węgielnych europejskiej gospodarki. Europejska strategia w zakresie systemów HPC oraz Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze są częścią cyfryzacji pakietu przemysłowego, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy w zakresie innowacji wykorzystujących przetwarzanie danych, zwiększenie konkurencyjności i spójności oraz łatwiejsze budowanie prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego w Europie.