Skip to main content

STUDIES, TRAINING, SOCIO-ECONOMICAL VALORIZATION AND MANAGEMENT OF NATURAL, CULTURAL AND MONUMENTAL PROPERTY FOR THE PROMOTION OF THE LOCAL SOCIETIES OF LATIN AMERICA (ARGENTINA, BRAZIL AND MEXICO)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mapa drogowa na rzecz zrównoważonego rozwoju obiektów dziedzictwa kulturowego i ich otoczenia

Wpisanie na listę dziedzictwa kulturowego czy przyrodniczego oznacza ogromne korzyści dla obiektów czy regionów, ale zdarza się, że za sukces ten cenę ponoszą okoliczne tereny. Unijna inicjatywa pomogła umocnić rozwój społeczno-ekonomiczny kilku takich miejsc w Ameryce Łacińskiej.

Technologie przemysłowe

Miejsca wyróżnione przez różne światowe i krajowe organizacje ochrony dziedzictwa ze względu na swoje wybitne znaczenie kulturowe lub przyrodnicze doświadczają przyspieszonego rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego. Procesy te mogą jednak mieć negatywny wpływ na okoliczne tereny, jeżeli samo miejsce dziedzictwa nie zostanie odpowiednio zwaloryzowane. Aby zaradzić temu problemowi, projekt STRAVAL (Studies, training, socio-economical valorisation and management of natural, cultural and monumental property for the promotion of the local societies of Latin America (Argentina, Brazil and Mexico)) miał na celu przeciwdziałanie marginalizacji okolicznej ludności w miejscach dziedzictwa znajdujących się w Argentynie, Brazylii i Meksyku. Prace rozpoczęto od zbadania peryferii każdego z obiektów w Argentynie (turystyka religijna w Luján), Brazylii (rzeka Tubarão i okoliczny region naturalny i kulturowy chroniony prawem gminnym) oraz w Meksyku (jezioro Cuitzeo, Szlak Dwustulecia i Niepodległości). Badanie skupiało się na architekturze, środowisku, geologii, bioróżnorodności, historii i ochronie materiałów budowlanych charakterystycznych dla poszczególnych miejsc. Uzupełnieniem prac była analiza społeczno-ekonomiczna. W oparciu o wyniki tych badań zespół STRAVAL przygotował szereg planów rozwojowych i biznesowych, umożliwiających wykorzystanie potencjału przyrodniczego cennych miejsc, nieruchomości i otoczenia, a także wsparcie rozwoju miejscowej ludności. Przeprowadzono szereg działań propagujących skierowanych do ważnych lokalnych podmiotów i obejmujących moduły szkoleniowe, kursy, seminaria, dni otwarte oraz materiały informacyjne. Projekt STRAVAL wskazał na znaczenie ochrony, poprawy stanu i promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla zrównoważonego rozwoju regionów i ich gospodarek. Władze lokalne i sektor prywatny mogą ogromnie skorzystać na serii konkretnych działań zaproponowanych w omawianym projekcie.

Słowa kluczowe

Obiekt dziedzictwa kulturowego, Ameryka Łacińska, STRAVAL, waloryzacja społeczno-ekonomiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania