Skip to main content

Novel Nano-enabled Energy Efficient and Safe HVAC ducts and systems contributing to an healthier indoor environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej ekologiczne i zdrowsze środowisko pomieszczeń

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) znacząco wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach i są odpowiedzialne za 33% zużycia energii w infrastrukturze komercyjnej. Zagadnienie to było badane w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy. Podjęte prace obejmowały opracowanie nowej technologii kanałów oraz wprowadzenie nowych metod czyszczenia i utrzymania opartych na opłacalnym zastosowaniu nanotechnologii.

Energia

Ludzie spędzają dużo czasu w budynkach publicznych i komercyjnych, gdzie występuje jedynie 10-15% świeżego powietrza, a reszta to powietrze obiegowe. Wdychanie niskiej jakości powietrza może niestety prowadzić do zwiększonego wstępowania alergii, a nawet chorób układu oddechowego. W ramach projektu NANO-HVAC (Novel nano-enabled energy efficient and safe HVAC ducts and systems contributing to a healthier indoor environment) zastosowano podwójne podejście służące poprawie warunków w pomieszczeniach. Pierwsze podejście polegało na opracowaniu bezpiecznych, dobrze izolowanych kanałów HVAC, które minimalizują straty ciepłego i zimnego powietrza. Korzystając z aeroglinowych pianek izolacyjnych stosowanych automatycznie w procesie produkcji, naukowcy uzyskali efektywne ekonomicznie, bezpieczne i wyjątkowo cienkie warstwy izolacyjne kanałów. Dzięki takim technologiom można redukować straty energii o 50%, a koszty kanałów o 45% w porównaniu do tradycyjnych kanałów izolowanych. Drugie podejście polegało na usunięciu patogenów i alergenów, tak aby podczas działania i utrzymania urządzeń zminimalizować rozwój mikrobów. Partnerzy projektu opracowali antybakteryjną, przeciwgrzybiczą i antyalergiczną samoprzylepną powłokę w aerozolu opartą o nanocząsteczki tlenku tytanu. Powłoka ta może być zastosowana w filtrach urządzeń HVAC podczas ich produkcji bądź w lokalizacji docelowej. Ponadto zużycie energii przez ten energooszczędny system emitujący światło ultrafioletowe nie przekroczy 1% energii pochłanianej przez urządzenia HVAC. Naukowcy opracowali również wstrzykiwaną płynną matrycę polimerową z żywic epoksydowych oraz polimerowych katalizatorów sieciowanych zawierających przeciwbakteryjne nanocząsteczki tlenku srebra. Rozwiązanie to zostało zastosowane podczas prac konserwacyjnych w lokalizacji docelowej, gdzie płynne polimery utworzyły powłokę pokrywającą powierzchnię, zatrzymującą brud, kurz i mikroorganizmy, tworząc wewnętrzną warstwę kanału. Procedurę tę można powtarzać wielokrotnie bez wpływu na wydajność energetyczną urządzeń HVAC. W ramach projektu NANO-HVAC z powodzeniem wdrożono rozwiązania antybakteryjne i antyalergiczne w celu poprawy środowiska w pomieszczeniach. System może radykalnie zwiększyć jakość powietrza w budynkach, a zatem poprawić zdrowie i samopoczucie ludzi oraz wygenerować znaczne oszczędności w zużyciu energii. Dzięki temu Europa stanie się liderem w dziedzinie nowoczesnych systemów HVAC.

Słowa kluczowe

Środowisko wewnątrz pomieszczeń, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, jakość powierza, kanał, NANO-HVAC

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania