Skip to main content

FAll Repository for the design of Smart and sElf-adaptive Environments prolonging INdependent livinG

Article Category

Article available in the folowing languages:

Daleko idące korzyści płynące z promowania aktywności wśród osób starszych

Wiele elementów inteligentnych urządzeń i infrastruktury technologicznej opracowanych w ramach finansowanego ze środków UE projektu FARSEEING jest obecnie wykorzystywanych przez nowe firmy i zespoły projektów badawczych ukierunkowanych na wspieranie starzejącego się społeczeństwa Europy w prowadzeniu aktywnego, zdrowego i niezależnego życia.

Gospodarka cyfrowa

Szeroki wachlarz inteligentnych rozwiązań i aplikacji dostosowanych do potrzeb starszych obywateli Europy pozwala im cieszyć się niezależnością w jesieni życia. Dobrym przykładem jest zapobieganie upadkom. Jeszcze niedawno samo zagrożenie upadkiem mogło mieć niekorzystny wpływ na ogólne samopoczucie starszych obywateli — wielu z nich rezygnowało z samodzielnego życia na rzecz domu opieki w celu zmniejszenia takiego ryzyka. Jednak dzięki innowacyjnej technologii opracowanej w ramach projektu FARSEEING osoby starsze mogą teraz polegać na inteligentnych urządzeniach, które są w stanie przewidywać upadki i im zapobiegać. Przykładowo dedykowana aplikacja opracowana w ramach projektu monitoruje aktywność i wykrywa upadki w czasie rzeczywistym. Smartfony oparte na architekturze stworzonej w ramach projektu FARSEEING pełnią również funkcję czołowego interfejsu funkcji powiadamiania o upadkach dostępnej w systemie, a także generują przypomnienia i komunikaty motywacyjne wspomagające zaplanowaną w ramach projektu strategię interwencji opartą na TIK. Inne urządzenia opracowane przez zespół projektu obejmują przenośny czujnik do długotrwałego monitorowania aktywności i wykrywania upadków, a także narzędzie do oceny ryzyka upadku. Dzięki specjalnej infrastrukturze technologicznej, repozytorium danych dotyczących upadków, usłudze telemedycyny, specjalistycznemu algorytmowi i intensywnym badaniom na temat interakcji użytkowników z technologią, projekt FARSEEING sprawił, że możliwość prowadzenia niezależnego życia stała się realna nawet dla pacjentów wysokiego ryzyka. Razem urządzenia te zebrały dane od prawie 2000 pacjentów. Od stycznia 2012 r. do grudnia 2015 r. zarejestrowano 300 rzeczywistych upadków, dzięki czemu wewnętrzna baza danych stała się największym zbiorem danych dotyczących rzeczywistych upadków na świecie. Dane te okazały się niezwykle przydatne w innych badaniach. "Naszym założeniem było zastosowanie wyników projektu FARSEEING jako podstawy do dalszych działań w celu zmaksymalizowania możliwości zapewnianych przez TIK w dziedzinie przewidywania upadków, ich wykrywania oraz zapobiegania im", mówi dr Sabato Mellone, który odpowiadał za rozwój i wdrożenie technologii w projekcie. Integracja opieki zdrowotnej z codziennymi czynnościami Jednym sposobem na osiągnięcie tego celu jest komercjalizacja technologii stworzonych w ramach projektu FARSEEING w postaci wyrobów medycznych, które będą dostępne na rynku masowym — tym właśnie zajmuje się firma mHealth Technologies. Powstała przy Uniwersytecie w Bolonii spółka mHealth Technologies wykorzystuje niektóre z systemów opartych na technologii projektu FARSEEING, aby zwiększyć mobilność osób starszych. Firma oferuje szeroką gamę przenośnych czujników i rozwiązań mobilnych do monitorowania, oceny i przywracania funkcji motorycznych starszych pacjentów. "Mamy nadzieję, że nasze portfolio mobilnych produktów i usług pomoże w zintegrowaniu opieki zdrowotnej z codziennymi czynnościami", mówi Carlo Tacconi z firmy mHealth Technologies. "Aby to osiągnąć, musimy najpierw pokonać jedną z głównych przeszkód utrudniających wdrożenie nowych technologii w sektorze opieki zdrowotnej, a mianowicie uzyskać certyfikację wyrobu medycznego". W tym zakresie spółka opiera się głównie na doświadczeniu zespołu projektu FARSEEING. Zgodnie z prawem UE w przypadku wszystkich interwencji opartych na TIK wymaga się, aby system posiadał certyfikację wyrobu medycznego. "Zaprojektowanie, stworzenie i przetestowanie nowego urządzenia, elementu oprogramowania lub nowej metody interwencji, a dodatkowo zdobycie certyfikacji systemu jako wyrobu medycznego, jest niezwykle trudne", wyjaśnia Mellone. "Chociaż elementy systemu opracowane w ramach projektu FARSEEING spełniają wymogi certyfikacji, nie udało się zdobyć certyfikatu przed zakończeniem projektu — dlatego właśnie ważna jest współpraca z firmami, takimi jak mHealth Technologies". Firma mHealth Technologies rozpoczęła już proces certyfikacji, z założeniem, że uda jej się opracować wyroby medyczne i wprowadzić je na rynek pod koniec 2015 r. Przewiduje się, że certyfikacja wstępnie opracowanego wyrobu medycznego, czyli opartego na smartfonie narzędzia do oceny funkcjonalnej, zostanie uzyskana w drugiej połowie 2016 r. "Zespół projektu FARSEEING oraz firma mHealth Technologies dążą do spersonalizowania opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości monitorowania stanu zdrowia i stosowanie technologii w celu lepszej prewencji, wykrywania, leczenia i kontrolowania chorób", mówi Mellone. "Za pomocą technologii możemy zapewnić, że starsze osoby pozostaną aktywne, zdrowe i samodzielne". Zapobieganie powiązanemu z wiekiem obniżeniu sprawności Oprócz wpływu na działalność firmy mHealth Technologies prace prowadzone w ramach projektu FARSEEING przyczynią się również do rozwoju technologii mobilnej do zastosowań powiązanych z opieką zdrowotną. Większość opartych na smartfonach rozwiązań opracowanych przez zespół projektu FARSEEING będzie wykorzystywana w ramach nowego projektu PREVENTIT, stanowiącego część programu Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji. Zespół projektu PREVENTIT, postrzegający nowoczesne technologie mobilne jako doskonałe narzędzie pozwalające na prowadzenie aktywnego i zdrowego życia, planuje opracować i przetestować spersonalizowane rozwiązanie do interwencji oparte na TIK, które ma pomóc w zmianie zachowania osób, które niedawno przeszły na emeryturę, w celu zminimalizowania ryzyka powiązanego z wiekiem obniżenia sprawności. "Projekt FARSEEING zapewnił podwaliny pod ten projekt, a także przyczynił się do rozwoju działalności firmy mHealth Technologies, co pokazuje jego długofalowe korzyści i pozytywny wpływ na tysiące starszych obywateli w Europie w nadchodzących latach", dodaje Mellone.

Słowa kluczowe

FARSEEING, mHealth Technologies, PREVENTIT, zapobieganie upadkom, wyroby medyczne, inteligentne urządzenia, aplikacje, niezależne życie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania