European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Umożliwienie niezależnego życia osobom starszym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny TIK

Jednym z głównych problemów społecznych, z jakimi boryka się Europa, jest szybkie starzenie się społeczeństwa. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie rzeczywistych rozwiązań, dzięki którym starsi obywatele będą mogli prowadzić zdrowe, satysfakcjonujące i niezależne życie, a także utrzymanie zrównoważonego rozwoju systemów opieki zdrowotnej. W UE prowadzone są ekscytujące i przełomowe prace badawcze i proinnowacyjne, których celem jest dostarczenie takich rozwiązań.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Z każdym rokiem długość życia Europejczyków zwiększa się. To zjawisko, choć jest powodem do zadowolenia, będzie skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej i niesformalizowanej w nadchodzących dziesięcioleciach. Będzie to miało realny wpływ na sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i kształtujemy nasze środowisko zewnętrzne i domowe — budynki mieszkalne, społeczności, miasta i miasteczka. Pytania o to, kto jest (lub kto powinien być) odpowiedzialny za opiekę zdrowotną i socjalną, będą traktowane priorytetowo w programach działań politycznych i konieczne będzie znalezienie konkretnych odpowiedzi. Jednocześnie zmieniająca się struktura wiekowa naszego społeczeństwa może otworzyć nowe możliwości dla innowacji w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.

Tworzenie odpowiedniego środowiska politycznego

W swoich działaniach na rzecz promowania aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu decydenci postanowili skupić się na nowoczesnej technologii i inteligentnych cyfrowych innowacjach. Komisja Europejska, za pośrednictwem swoich programów Horyzont 2020 i 7PR, programu Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym oraz europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w zakresie aktywności i zdrowia osób starszych, wspiera naukowców i innowatorów w opracowywaniu rozwiązań, które ułatwiają przejście od szpitalnej opieki w nagłych wypadkach do praktyk wczesnego zapobiegania, opieki środowiskowej i domowej. Przede wszystkim pozwoli to obywatelom na odgrywanie aktywnej roli w ich własnej opiece, dzięki czemu będą mogli prowadzić prawdziwie niezależne życie pomimo podeszłego wieku.

Przedstawianie innowacyjnych rozwiązań

Ten pakiet CORDIS Results Pack przedstawia, w jaki sposób finansowane ze środków UE projekty przejmują inicjatywę. W ramach każdego z nich opracowano lub wykorzystano nowe technologie bądź rozwiązania z dziedziny TIK, które stanowią odpowiedź na pilne wyzwania związane z opieką i pomocą na rzecz starszych obywateli Europy. Przykładowo poczyniono ogromne postępy w szybko rozwijającej się dziedzinie robotyki. W ramach projektu SILVER wdrożono wspólną inicjatywę zamówień publicznych w zakresie innowacji w wielu krajach UE w celu stworzenia zrobotyzowanego mobilnego asystenta osobistego, który będzie pomagał osobom starszym w samodzielnym życiu w domu. Naukowcy z zespołu projektu MARIO opracowali pionierskie rozwiązania w dziedzinie interakcji człowiek-robot, które umożliwią wspieranie pacjentów cierpiących na wyniszczające zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak choroba Alzheimera. Zespół projektu ALFRED zintegrował elementy zrobotyzowane i sieciowe, w tym mobilny, spersonalizowany i w pełni funkcjonalny system lokaja, który będzie zapewniał kontekstowe usługi związane z integracją społeczną, opieką, aktywnością fizyczną i grami poznawczymi. W ramach innych projektów opracowano urządzenia i rozwiązania mające na celu zapobieganie upadkom i ich wykrywanie. Zespół projektu FATE stworzył podwaliny dla komercjalizacji przenośnego detektora upadków, który można nosić na pasku, a wszystkie interakcje użytkownik-urządzenie odbywają się za pomocą łatwej w użyciu aplikacji opartej na platformie Android. Projekty IDONTFALL oraz ISTOPPFALLS również zapewniły rozwiązania i platformy, które pomogą w zagwarantowaniu fizycznego bezpieczeństwa osób starszych. Osiem projektów opisanych w tym pakiecie Results Pack wskazuje przyszłą rolę, jaką mają do odegrania społeczne i cyfrowe innowacje w procesie integracji opieki zdrowotnej i socjalnej oraz we wspieraniu transformacji społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej opisem projektów, w którym wyjaśniono, w jaki sposób zapewniają one podstawy do stworzenia realnej "srebrnej gospodarki", która znacznie poprawi jakość życia i zapewni wartość dodaną w zakresie systemów ochrony zdrowia i opieki spełniających wymagania XXI wieku.