European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Dopaminergic Neurons for Cell Therapy in Parkinson's Disease

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa terapia komórkowa choroby Parkinsona

Terapia komórkowa jest obiecującą metodą leczenia choroby Parkinsona. Badacze finansowani przez UE opracowali narzędzia molekularne, dzięki którym będzie można zrealizować to podejście.

Zdrowie icon Zdrowie

Choroba Parkinsona jest spowodowana zwyrodnieniem i wymieraniem wytwarzających dopaminę neuronów w śródmózgowiu. Zastąpienie starych dopaminergicznych komórek nerwowych neuronami z embrionów człowieka i kompensacja deficytu dopaminy stanowiłaby doskonałą metodę terapii. Dotychczas odpowiedź pacjentów na przeszczep była różna, przy czym w niektórych przypadkach dochodziło do utraty koordynacji i skurczy. Istnieje pilne zapotrzebowanie na dalsze testy, brak jednak zarodkowych neuronów dopaminergicznych. Aby przeanalizować alternatywne strategie i źródła neuronów, badano dwie różne populacje komórek wytwarzających dopaminę DOPANEW (Dopaminergic neurons for cell therapy in Parkinson's disease). Badacze analizowali zmiany molekularne w przodomózgowiu ssaków podczas różnicowania. Korzystając z mieszaniny komórek embrionalnych, opracowano nowe strategie zwiększania proporcji neuronów dopaminergicznych. Zespół projektu DOPANEW badał ekspresję RNA w liniach dopaminergicznych i GABAergicznych neuronów przodomózgowia, uzyskując bogate zestawy danych dotyczące ekspresji genów. Są one obecnie powszechnie dostępne na specjalistycznej stronie internetowej. Badania czynnościowe najważniejszych genów ujawniły szereg represorów różnicowania do linii dopaminergicznej. Inaktywacja genów niektórych z tych czynników (czynników transkrypcyjnych Zic1 i Zic2) zwiększała liczbę neuronów dopaminergicznych. Do innych represorów należą Vax1 i microRNA miR-7a oraz rodzina miR-200, która uczestniczy w różnicowaniu neuronów u dorosłych. Gdy badacze przyglądali się różnicowaniu, zidentyfikowali w mieszaninie komórek markery subpopulacji neuronów, w tym przede wszystkim białko związane z integrynami (IAP). Poprzez odpowiednie sortowanie tych komórek udało się odkryć, że komórki pozbawione pluripotencji różnicowały do dojrzałych neuronów dopaminergicznych. Ponadto, po przeszczepieniu szczurom, komórki te umożliwiały odzyskanie sprawności. Wyniki badania DOPANEW wskazują, że opracowane narzędzia molekularne umożliwiają różnicowanie niektórych populacji neuronów przodomózgowia i mogą stanowić podstawę terapii choroby Parkinsona z zastosowaniem przeszczepu. Sortowanie według markerów takich jak IAP może stanowić niezbędne narzędzie do wytwarzania produktów do leczenia choroby Parkinsona.

Słowa kluczowe

Terapia komórkowa, choroba Parkinsona, narzędzia molekularne, dopamina, DOPANEW

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania