Skip to main content

Advanced Methods in Building Diagnostics and Maintenance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Diagnostyka budynku pomaga planować z wyprzedzeniem

Inteligentne systemy wspomagania decyzji sprawią, że nasze życie będzie wygodniejsze i bardziej energooszczędne. Stanie się to dzięki usprawnieniu zarządzania i konserwacji budynków, w których mieszkamy i pracujemy.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Dużą część życia spędzamy wewnątrz budynków, mając przy tym bardzo konkretne oczekiwania dotyczące komfortu, co skutkuje znacznym zapotrzebowaniem na energię. Nowoczesne budynki są zatem wyposażone w złożone systemy automatyczne, które szybko reagują na naszą obecność i potrzeby. Bezusterkowa praca tych systemów jest uwarunkowana odpowiednią konserwacją i serwisowaniem. Jednakże ze względu na ich złożony charakter nie jest to proste, a w konsekwencji konserwacja często odbywa się w sposób bierny, czyli jedynie w odpowiedzi na skargi mieszkańców i eskalację problemów. Celem projektu AMBI (Advanced methods in buildings diagnostics and maintenance) było poprawienie sposobu zarządzania budynkami poprzez sprawne podejmowanie decyzji dotyczących działań konserwacyjnych. Umożliwi to zarządcom budynków podejmowanie bardziej świadomych decyzji w celu zapewnienia optymalnego działania budynku, a także planowanie konserwacji i poprawę infrastruktury z odpowiednim wyprzedzeniem. „Projekt AMBI powstał z myślą o systemie wspomagania decyzji (DSS), który jest prosty i skuteczny w użyciu”, wyjaśnia Ondrej Holub, koordynator projektu. „Automatyczne wnioskowanie jest wynikiem wykorzystania ontologii, dzięki czemu znacznie obniża i upraszcza pracę inżynierów instalujących system DSS”. Naukowcy opracowali metody wydobywania dodatkowych informacji ukrytych w danych, aby zmaksymalizować liczbę i zakres spostrzeżeń przekazywanych zarządcom budynków, starając się by były to informacje, na podstawie których można podjąć działania i łatwe w użyciu. Wymagało to połączenia teorii kontroli, weryfikacji formalnej oraz systemów uczących się, aby określić właściwości systemu automatycznego, które były wcześniej zbyt drogie lub trudne do zmierzenia, takie jak liczba mieszkańców w obszarach klimatyzowanych. „Rozważając, które działania konserwacyjne należy podjąć, zarządcy budynku muszą decydować się na kompromisy”, wyjaśnia Holub. „Przykładowo, krótkoterminowo komfort mieszkańców najczęściej oznacza wyższe zużycie energii, a długoterminowo wydajność systemu oznacza większe nakłady na konserwację. Opracowaliśmy metodę, która kontroluje wartość pieniężną poszczególnych kwestii, które mają być rozważone i zaleca najlepsze działania konserwacyjne i termin ich realizacji w odniesieniu do preferencji zarządcy budynku”. Prototypy AMBI będą miały wpływ na następne pokolenie systemów zarządzania budynkami i świadczone przez nie usługi poprzez lepszą energooszczędność funkcjonowania budynku i poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Przykład automatycznego systemu konserwacji budynku zachęcił naukowców do dalszych badań w dziedzinie nauk podstawowych dotyczących formalnej weryfikacji systemów cybernetyczno-fizycznych, co zaowocowało opracowaniem ogólnodostępnych narzędzi, takich jak FAUST2 czy SCOTS. Według Holuba: „Krótkoterminowo partnerzy projektu wykorzystują AMBI jako podstawę przyszłej pracy, zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i innowacji komercyjnych. W dłuższym okresie AMBI umożliwi zespołom zarządzającym budynkami skutecznie kontrolować ich budynki i mądrze planować terminową konserwację podstawowych systemów, a także obniżyć wydatki inwestycyjne i eksploatacyjne. Ponadto zwiększy się komfort mieszkańców, co poprawi ich produktywność. To z kolei pomoże firmom, w którym są zatrudnieni osiągać coraz lepsze wyniki”.

Słowa kluczowe

AMBI, system wspomagania decyzji, automatyczne wnioskowanie, wykorzystanie energii, system zarządzania budynkiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania