Skip to main content

Cloudopting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kreowanie rynku usług opartych na chmurze

Nowa innowacyjna platforma "plug in" może ułatwić administracji publicznej sprawniejsze zarządzanie swoimi usługami i dostępem do wielu aplikacji opartych na chmurze. W ten sposób platforma promuje rewolucyjny sposób realizacji zamówień publicznych i pozwala miastom na znaczne oszczędności.

Gospodarka cyfrowa

Zintegrowane aplikacje oparte na chmurze nie tylko umożliwiają służbom publicznym sprawne zarządzanie swoimi aktywami, np. transportem lub gospodarką komunalną, ale również skutecznie wykorzystują dane z czujników przesłane przez mieszkańców. Wdrożenie tego rozwiązania w Europie miało jednak różny skutek, głównie ze względu na ograniczenia budżetowe i dostęp do tych usług. "Dla wielu miast koszty posiadania i utrzymania pojedynczej platformy jest za wysoki, a wdrożenie usług w technologii chmury obliczeniowej w sektorze publicznym może być powolnym procesem", wyjaśnia Ignacio Soler, koordynator finansowanego ze środków UE projektu CLOUDOPTING i współzałożyciel Smart Partners w Barcelonie, w Hiszpanii. "Aby stawić temu czoła, opracowaliśmy platformę, która oferuje administracji dostęp do usług w chmurze w modelu płatności za faktyczne korzystanie. Może to radyklanie obniżyć wydatki ponoszone na IT". Katalog usług w chmurze Platformę "plug and play" można łatwo wdrożyć, a ponadto daje ona organom administracji dostęp do centralnie zarządzanych danych operacyjnych. Co istotne, platforma udostępnia katalog aplikacji i usług, które można wdrażać w miastach w całej Europie. Daje to możliwość utworzenia ogólnoeuropejskiego rynku nowych i innowacyjnych aplikacji. Usługa znajdująca się w katalogu, która została z powodzeniem wdrożona w jednym mieście, może zostać łatwo wykorzystana w innym mieście. Projekt CLOUDOPTING daje organom publicznym bez infrastruktury chmury możliwość natychmiastowego wdrożenia pakietu usług, z których można od razu korzystać. "Na przykład miasto Barcelona (które prowadziło projekt) może udostępnić usługi oparte o chmurę mniejszym sąsiadującym miejscowościom", wyjaśnia Ignacio Soler. "Instalacja tej platformy wygenerowało rynek usług, do którego dostęp ma ok. 900 miejscowości. Nie ma konieczności powielania tych usług w wielu chmurach — jest to tylko generowanie kosztów, których te miejscowości i tak nie będą mogły pokryć". Europejski rynek W kontekście europejskim oznacza to, że aplikacja używana na potrzeby świateł ulicznych sterowanych czujnikami w Barcelonie może być łatwo wdrożona w Berlinie, a usługa mobilna pozwalająca mieszkańcom na wyszukiwanie usług i miejsc zainteresowania może być również używana przez mieszkańców wielu innych miast. Pod koniec realizacji projektu przedstawiciele organów administracji i dostawcy usług z całej Europy zostali zaproszeni na trzy hakatony, podczas których mieli możliwość przetestowania platformy. Opinie uczestników były bardzo pozytywne, mówi Ignacio Soler. "Z punktu widzenia dostawcy usług platforma ta znacząco zwiększa szansę wprowadzenia produktu na rynek", dodaje. "Ta platforma to ogromny potencjał w zakresie tworzenia nowych możliwości biznesowych; przedsiębiorstwa mogą publikować swoje usługi w katalogu i promować je w całej Europie, a nawet na całym świecie. Aktualnie prowadzimy rozmowy z inwestorami w celu przekształcenia projektu CLOUDOPTING w nowe przedsiębiorstwo i wprowadzenia rozwiązania na rynek. Koniec projektu, który przypada na luty 2017 r., jest naprawdę czymś obiecującym". Wdrożenie technologii chmury w Europie przebiega wolniej niż w innych częściach świata, np. w USA. Ignacio Soler jest przekonany, że utworzenie opłacalnego europejskiego rynku zamówień publicznych w obszarze usług opartych na chmurze wymaga przyjęcia ogólnoeuropejskiego podejścia. "To było kluczowym wnioskiem projektu CLOUDOPTING", wyjaśnia. "Gminy i samorządy działają według ściśle określonych zasad dotyczących ogłaszania przetargów i oceny ofert. Ważne jest, aby wdrożone ogólnoeuropejskie procedury zamówień zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie. Aby zrealizować ten cel, potrzebne są konkretne procedury. Musimy mieć techniczną możliwość wdrożenia tej platformy, ale potrzebujemy także ogólnoeuropejskich procedur w zakresie zamówień, dzięki którym ten rynek rozkwitnie".

Słowa kluczowe

CLOUDOPTING, miasta, miejski, zamówienia publiczne, Soler, Barcelona, czujnik, Hackathon

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania