CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AQUA-USERS: AQUAculture USEr driven operational Remote Sensing information services

Article Category

Article available in the following languages:

Dostęp do danych z obserwacji Ziemi dla sektora akwakultury

Nowe usługi udostępniania informacji online, częściowo bazujące na danych pochodzących z europejskiej sieci satelitów, umożliwią podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych w sektorze akwakultury. Obie usługi cieszą się doskonałymi opiniami użytkowników końcowych i obecnie są przygotowane do pełnego wdrożenia.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Dzięki finansowanemu przez UE projektowi AQUA-USERS europejski sektor akwakultury posiada teraz bezpośredni dostęp do przedstawionych w przyjaznej dla użytkownika formie danych dotyczących zagadnień, takich jak temperatura wody, stężenie chlorofilu i szkodliwy zakwit glonów. Informacje te, pochodzące z satelitów GMES i z obserwacji na miejscu, pomogą właścicielom w zarządzaniu gospodarstwami w czasie rzeczywistym i ułatwią podmiotom gospodarczym poszukiwanie optymalnych lokalizacji do prowadzenia działalności produkcyjnej. „Jakość wody jest głównym czynnikiem wpływającym na sukces gospodarstw rybnych i hodowli innych organizmów wodnych” – wyjaśnia koordynator projektu AQUA-USERS, dr Marnix Laanen z Water Insight w Holandii. „W znacznym stopniu wpływa na zdrowie i rozwój gatunków, a co za tym idzie – na koszty produkcji”. Jednakże rozpowszechnianie danych z obserwacji Ziemi jest ograniczone przez kilka czynników, w tym przez rozbieżności pomiędzy rodzajem danych a wymaganiami użytkownika, trudności w dostępie do informacji i wymogi prawne. Projekt AQUA-USERS stara się rozwiązać te problemy poprzez stworzenie platformy udostępniającej informacje odpowiadające potrzebom sektora akwakultury. Szybki dostęp do informacji Obecnie dwie usługi internetowe są gotowe do wdrożenia. Pierwsza dotyczy wyboru miejsca – dzięki niej producenci z sektora akwakultury mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnej lokalizacji. „Zdaniem 94% ankietowanych użytkowników usługa ta jest użyteczna lub bardzo użyteczna” – mówi Kathrin Poser, współpracownik doktora Laanena z Water Insight, która również była zaangażowana w projekt. „Owocem projektu jest zawarcie umowy handlowej z duńskim Ministerstwem Środowiska i Produkcji Żywności”. Druga usługa dotyczy codziennego zarządzania przedsiębiorstwami. Dostarcza kierownikom właściwych informacji w odpowiednim czasie i ułatwia im podejmowanie dobrych decyzji. Portal internetowy i aplikacja na smartfony zostały stworzone z myślą o łatwym dostępie. W pierwszej kolejności skupiono się na wskaźnikach niezbędnych do zarządzania sektorem akwakultury, w tym na wczesnym ostrzeganiu o szkodliwym zakwicie glonów (harmful algae bloom, HAB). „Monitorowanie satelitarne to cenna usługa wykorzystywana przez hodowców łososi w celu wykrycia wczesnych oznak szkodliwego zakwitu glonów” – wyjaśnia Jamie Smith, dyrektor ds. technicznych Scottish Salmon Producers’ Organisation (SSPO) i główny beneficjent projektu. „Wykorzystanie tej technologii w aplikacji na smartfony to prawdziwa korzyść, ponieważ dzięki temu hodowcy mogą uzyskiwać informacje w każdej chwili w ciągu dnia”. W końcowej ankiecie dla użytkowników około 94% respondentów oceniło tę aplikację jako bardzo przydatną lub do pewnego stopnia przydatną, a dla 92% przydatna okazała się mapa ryzyka HAB. Wersja demonstracyjna portalu AQUA-USERS jest dostępna online. Rozpowszechnianie wyników Po zakończeniu projektu AQUA-USERS w październiku 2016 roku skupiono się na komercjalizacji wyników: zarówno narzędzia do wyboru lokalizacji AQUA-USERS Site Selection, jak i do zarządzania – Daily Management. „Konsorcjum podjęło już pewne działania komercyjne, obejmujące głównie konsultacje dotyczące wyboru lokalizacji oraz sprzedaż przenośnych skanerów do badania jakości wody i map HAB, które są częścią narzędzi do codziennego zarządzania” – mówi Laanen. „Planujemy ogólną, podstawową subskrypcję obydwu narzędzi, a następnie planujemy dostosować je do potrzeb klientów, dodając nowe elementy”. Ponadto w ramach kolejnych finansowanych przez UE projektów zostaną udoskonalone narzędzia do wykrywania HAB oraz powstanie nowa generacja przenośnych i stacjonarnych skanerów do badania jakości wody. Partnerzy projektu zamierzają również zaprezentować swoje usługi politykom oraz przedstawicielom branży. „Usługi te mogą także przynieść korzyści organom regulacyjnym poprzez udostępnianie odpowiednich danych wykorzystywanych przy morskim planowaniu przestrzennym, wyznaczaniu stref i przydzielaniu licencji w ramach zarządzania akwakulturą” – podsumowuje Poser.

Słowa kluczowe

AQUA USERS, akwakultura, satelita, HAB, glony, smartfon, GMES

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania