European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

PROJECT ON A MULTI-HAZARD OPEN PLATFORM FOR SATELLITE BASED DOWNSTREAM SERVICES

Article Category

Article available in the following languages:

Elastyczne zarządzanie w sytuacji klęski żywiołowej

Wspierani z funduszy europejskich badacze opracowali innowacyjną platformę do zarządzania sytuacjami krytycznymi, wykorzystującą zasoby znajdujące się w przestrzeni kosmicznej do wczesnego wykrywania zagrożeń naturalnych oraz antropogenicznych.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

Obecnie stosowane narzędzia do zarządzania sytuacjami krytycznymi są specyficzne dla poszczególnych zagrożeń i nie mogą zostać wprost zaadaptowane na potrzeby zarządzania innym typem klęski. Ponadto nie wyczerpano dotychczas potencjału technologii wykorzystywanych w przestrzeni kosmicznej, takich jak obserwacja Ziemi i nawigacja satelitarna. Finansowany ze środków unijnych projekt PHAROS (Project on a multi-hazard open platform for satellite based downstream services) zapoczątkowano, aby zaspokoić potrzebę wypracowania narzędzi pozwalających systemowo zintegrować różne źródła informacji. Przyjęte modularne podejście projektowe pozwala zapewnić elastyczność i skalowalność. Nowo wypracowany system ma wiele funkcjonalności, lecz pozwala również na dokładanie lub usuwanie elementów systemowych w zależności od zagrożenia. Dodatkowo sposób jego wykorzystania można dopasować do różnorodnych struktur organizacyjnych – na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zasoby systemowe obejmują narzędzia odpowiadające pełnemu cyklowi zarządzania sytuacjami krytycznymi, poczynając od zbierania i przetwarzania danych po ich rozpowszechnianie. Oprócz wykrywania zagrożeń i sytuacji kryzysowych oraz przewidywania potencjalnego ich rozwoju system wspomaga podejmowanie decyzji oraz umożliwia wybranie najlepszego sposobu powiadamiania społeczeństwa o zagrożeniu. Platforma PHAROS pozwala na dzielenie się informacjami pomiędzy jednostkami z różnych poziomów jurysdykcyjnych lub organizacyjnych oraz identyfikację ważnych danych, a także zapewnia narzędzia ułatwiające wymianę informacji. Funkcjonalności platformy zaprezentowano w hiszpańskim mieście Solsona w marcu 2016 r. podczas zaplanowanego pożaru. Demonstrację przeprowadzono przy współpracy z katalońskimi zastępami straży pożarnej. Wykonane z helikopterów zdjęcia lotnicze przedstawiono użytkownikom wraz z danymi satelitarnymi ze spektroradiometrów obrazujących średniej rozdzielczości (MODIS, moderate-resolution imaging spectroradiometers) w celu oceny sytuacji. Uzyskane informacje zwrotne od użytkowników zostały przedstawione w formie zaleceń dotyczących dalszych prac nad rozwojem i wdrożeniem platformy PHAROS. Jakkolwiek pierwotnie przygotowany pod kątem scenariusza pożaru leśnego, system działań przygotowawczych ma szansę stać się platformą do zarządzania wieloma zagrożeniami. Krótka prezentacja nowego systemu jest dostępna na stronie tu.

Słowa kluczowe

Zarządzanie sytuacjami krytycznymi, obserwacja Ziemi, PHAROS, usługi wsparcia decyzyjnego, system ostrzeżeń publicznych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania