Skip to main content

Sugar and Oxalate Free Beetroot Juice: Production and Assessment of its Human Health Benefits

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna metoda produkcji uczyni sok z buraków zdrowszym wyborem dla konsumentów

Wiadomo, że pomimo korzyści zdrowotnych i właściwości leczniczych buraki oraz sok buraczany mogą nam szkodzić. W ramach unijnej inicjatywy zbadano negatywne skutki spożywania tych produktów przez przeciętnego konsumenta.

Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Badania podstawowe
Zdrowie

Badania dowodzą, że spożywanie buraków i soku buraczanego przynosi ludzkiemu organizmowi krótkoterminowe korzyści dzięki zawartym w nich naturalnym składnikom aktywnym. Niestety burak jest warzywem bogatym również w substancję przeciwodżywczą, która może wywołać negatywne skutki zdrowotne. Zaliczają się do nich lekkie podrażnienie żołądka, niewydolność nerek i ciężkie zatrucie pokarmowe. Sok buraczany cechuje się także wysoką zawartością cukrów, które nie wnoszą istotnego wkładu w jego dobroczynny wpływ na zdrowie. Ponadto znacząco zwiększają one kaloryczność soku. Celem finansowanego z funduszy unijnych projektu SOFBJ_PRODHUMHEALTH (Sugar and oxalate free beetroot juice: Production and assessment of its human health benefits) było ustalenie wykonalności produkcji nowego, zdrowszego soku z buraków w procesie łagodnego przetwarzania, a także porównanie jego korzyści zdrowotnych z właściwościami tradycyjnych soków buraczanych. Przyjrzawszy się szeregowi procedur łagodnego przetwarzania żywności, partnerzy projektu opracowali łagodny proces produkcyjny, który umożliwia produkcję soku o zdrowszym składzie zarówno z buraków, jak i innych warzyw lub owoców bez uszczerbku dla ich dobroczynnego wpływu na ludzki organizm. Na kolejnym etapie prac wyprodukowano zdrowszy sok buraczany dopuszczony do użytku spożywczego w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badań z udziałem ludzi. Naukowcy porównali nowy produkt z jego tradycyjnym odpowiednikiem. Dokonano również oceny jego korzyści zdrowotnych na podstawie parametrów krążenia mózgowego, zdolności poznawczych i nastroju. W wymienionych obszarach nie stwierdzono istotnych różnic odnośnie właściwości zdrowszego i tradycyjnego soku z buraków. Zespół projektu SOFBJ_PRODHUMHEALTH przygotował projekt wniosku o udzielenie patentu na nowo przygotowany skład zdrowego soku oraz wykorzystywany do jego produkcji proces łagodnego przetwarzania. Obecnie prowadzone są rozmowy z partnerami przemysłowymi mające na celu wdrożenie przełomu technologicznego na większą skalę. Dzięki osiągnięciom inicjatywy SOFBJ_PRODHUMHEALTH proces produkcji i klasyfikacji soku buraczanego umożliwi wykorzystanie go w roli wielofunkcyjnego składnika w branży spożywczej. Dostępność tego rodzaju składników doprowadzi do rozwoju żywności funkcjonalnej dostarczającej konsumentom rozmaitych korzyści, takich jak wsparcie w walce z nadciśnieniem oraz poprawa koncentracji i kondycji fizycznej.

Słowa kluczowe

Sok z buraków, korzyści zdrowotne, SOFBJ_PRODHUMHEALTH, bez szczawianów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania