European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Sprawniejsze gromadzenie danych i zarządzanie nimi na potrzeby nauki obywatelskiej

Jednym z wyzwań, z jakimi boryka się nauka obywatelska, jest nakłonienie ludzi do dostarczania danych charakteryzujących się wysoką jakością. Inna trudność wiąże się z dbaniem o trwałość platform wykorzystywanych do gromadzenia tych danych. Usługi technologiczne tworzone przez użytkowników i dla użytkowników powinny stanowić skuteczną odpowiedź na te dwa główne problemy.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Jedną z potrzeb związanych z nauką obywatelską jest ułatwianie platformom, które są nazywane także obserwatoriami obywatelskimi, udostępniania zgromadzonych danych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie interoperacyjności obserwatoriów obywatelskich, wsparcie nawiązywania kontaktów, podniesienie jakości danych oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarządzania danymi. Skorzysta na tym zarówno środowisko naukowe, jak i społeczeństwo. Aby tego dokonać, zespół finansowanego ze środków UE projektu COS4CLOUD współpracuje z dziewięcioma obserwatoriami obywatelskimi zajmującymi się zagadnieniem różnorodności biologicznej, w tym czterema największymi jednostkami tego rodzaju w Europie: Artportalen, iSpot, Natusfera i Pl@ntNet. Usługi zostaną przetestowane na pięciu platformach monitorowania jakości środowiska.

Rozwiązywanie problemów związanych z różnorodnością biologiczną i środowiskiem naturalnym

Artportalen ma kluczowe znaczenie dla zarządzania środowiskiem i jego ochrony w Szwecji. Władze i agencje rządowe korzystają z ponad 82 milionów obserwacji obywatelskich, które dotyczą między innymi ptaków, roślin, owadów i grzybów. W samym tylko 2019 roku obserwacje zgłosiło około 11 tysięcy różnych osób. Te ogromne ilości danych są wprowadzane do Cos4Bio, interoperacyjnego, otwartego serwisu, który łączy w jednym miejscu obserwacje różnorodności biologicznej z wielu obserwatoriów obywatelskich. W opracowanym przez COS4CLOUD serwisie eksperci przeglądają i identyfikują wszystkie obserwacje, kontaktują się ze społecznością i służą swoją wiedzą na temat poszczególnych gatunków. Konsorcjum wykorzystuje metodykę Agile do ciągłego doskonalenia usług z zakresu nauki obywatelskiej. Odbywa się to poprzez współpracę z interesariuszami i zbieranie od nich informacji zwrotnych na wszystkich etapach procesu. Dzięki odpowiedniej procedurze wszyscy twórcy usług mają połączenie z odpowiednimi interesariuszami oraz uzyskują i wykorzystują przekazywane informacje zwrotne. „W projekcie COS4CLOUD pracujemy nad tym, aby dane te stały się bardziej wiarygodne i nadawały się do wykorzystania w badaniach naukowych. W tym celu opracowujemy opracowanie 13 usług, które pomogą obserwatoriom obywatelskim poprawić jakość i zwiększyć ilość danych”, mówi Henning Bredel pracujący dla partnera projektu – spółki 52°North Spatial Information Research GmbH w Niemczech.

Badanie różnorodności biologicznej mórz

Projekt COS4CLOUD koordynuje również szeroki zakres działań wspierających nawiązywanie kontaktów, budowę sieci i zarządzanie wiedzą. Zespół współorganizuje na przykład BioMARató, jedno z najważniejszych wydarzeń z zakresu nauki obywatelskiej i obserwacji morskich w hiszpańskiej Katalonii. Konkurs rozpoczął się w czerwcu i kończy 30 września. Zadaniem uczestników jest sfotografowanie jak największej liczby żywych stworzeń wzdłuż katalońskiego wybrzeża i w Barcelonie. Zdjęcia te są potem zamieszczane w serwisie Natusfera. Organizatorzy liczą, identyfikują i zatwierdzają wszystkie obserwacje, natomiast eksperci i miłośnicy dzikiej przyrody pokazują uczestnikom, jak rozpoznawać gatunki. „Podczas konkursu BioMARató zyskamy zestaw obserwacji, których nie dałoby się zebrać przy użyciu bardziej tradycyjnych metod naukowych, a to otwiera drogę do nowych badań mających na celu badanie dynamiki ekosystemu morskiego na dużą skalę”, wyjaśnia koordynator projektu COS4CLOUD Jaume Piera, pracownik naukowy Institut de Ciències del Mar, największego instytutu badawczego hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej zajmującego się badaniami mórz i oceanów. Usługi powstałe w ramach kończącego się w lutym 2023 roku projektu COS4CLOUD (Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud) trafią docelowo do nowego portalu europejskiej chmury dla otwartej nauki (European Open Science Cloud). Ta wirtualna przestrzeń umożliwia społeczności naukowej zarządzanie danymi, a także ich przechowywanie, analizowanie i ponowne wykorzystywanie na potrzeby prowadzenia badań, tworzenia innowacji i realizowania zadań edukacyjnych. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

COS4CLOUD, nauka obywatelska, obserwatorium obywatelskie, dane, różnorodność biologiczna, obserwacja, morze

Powiązane artykuły