European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Labor-market returns to postsecondary education in Europe and the United States

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ wyższego wykształcenia na sukces na rynku pracy

Z uczelni do pracy – dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik i metod statystycznych badacze zdobyli dogłębną wiedzę na temat wpływu wyższego wykształcenia na pozycję na rynku pracy.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Powszechnie uważa się, że im wyższe wykształcenie, tym lepsza praca i większe zarobki. Jednak czy rzeczywiście po ukończeniu studiów nasza pozycja na rynku pracy jest dogodniejsza? Na to pytanie właśnie szukali odpowiedzi uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu PSE RETURNS. Badanie zainicjowane przez dr Christophera Jepsena, koordynatora projektu, skupiło się na określeniu wartości dokształcania się w Europie i Stanach Zjednoczonych. Trzy kierunki badań Bazując na wynikach zakończonego już projektu, wstępne prace skoncentrowały się na badaniu zależności pozycji i sukcesów na rynku pracy od wyników na egzaminie General Education Development (GED). Badanie to zostało przeprowadzone przy współpracy naukowców z uniwersytetów University of Missouri i University of Kentucky. W ramach partnerstwa z University of Missouri przyjrzano się również zjawisku uzupełniania wykształcenia przez osoby obecne na rynku pracy i ich powrotu na uczelnie prywatne i państwowe w USA. Zespół opublikował ważny artykuł na ten temat w ramach serii IZA Discussion Papers. Trzeci badany temat dotyczył pozycji Europejczyków z wyższym wyksztalceniem na rynku pracy. Wraz z kolegami z Turku School of Economics, Labour Institute for Economic Research oraz fińskiego Uniwersytetu Jyväskylä zespół przeanalizował skalę podejmowania studiów zawodowych przez osoby poszukujące pracy w Finlandii. Wyższe wykształcenie zwiększa szanse na zatrudnienie i wysokie zarobki Podczas badań nad GED do porównania osób, które lewo zdały egzamin, z osobami, którym do jego zaliczenia brakło niewiele, wykorzystano metodę nieciągłego modelu regresji. „W przypadku GED nie znaleźliśmy żadnej wyraźnej różnicy w zatrudnieniu i zarobkach osób, które zaliczyły test z najniższym wynikiem, a osób, którym do zdania zabrakło kilku punktów” – mówi dr Jepsen. „Ważnym wnioskiem płynącym z tego badania jest fakt, iż wprowadzenie podobnego egzaminu w Europie raczej nie poprawi sytuacji pracowników na rynku pracy, oczywiście przy założeniu, że wyniki tego egzaminu w Europie będą porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w Stanach”. Analiza uczelni prywatnych w USA, przeprowadzona metodą modelowania efektów stałych, ujawniła, że ukończenie takiej uczelni wiąże się z minimum 25% wzrostem zarobków w ciągu pierwszych pięciu lat od momentu wejścia na rynek pracy. „Odkrycie to może mieć duże znaczenie dla amerykańskich prywatnych kolegiów i uniwersytetów, jako że pozwala sektorowi prywatnemu zapewniać studentom takie wykształcenie, jakie jest potrzebne na rynku, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnia dr Jepsen. W badaniach nad programami edukacji zawodowej w Finlandii zastosowano tę samą metodę efektów stałych oraz metodę dopasowania. „W porównaniu z osobami bez wyższego wykształcenia, osoby, które uzyskały tytuł licencjata/inżyniera w Finlandii zarabiały rocznie o około 3500 euro więcej (13%), a poziom ich zatrudnienia po upływie 10 lat zwiększył się o 2,5 punktu procentowego” – zauważa dr Jepsen. Dodatkowo badanie wykazało, że po 5 latach od zakończenia studiów magisterskich zarobki poszczególnych osób wzrosły o około 8%. Większa elastyczność – większe sukcesy! Jednym z kluczowych odkryć projektu jest fakt, iż zdobycie wyższego wykształcenia (ukończenie prywatnego kolegium/uniwersytetu w przypadku USA bądź zawodowych studiów inżynierskich/magisterskich w przypadku Finlandii) przekłada się na większe możliwości w zakresie zatrudnienia. Prowadzone prace przyczyniły się również do ulepszenia metod szacowania powrotów z rynku pracy do nauki. To z kolei podkreśliło konieczność opracowania bardziej elastycznego modelu do estymacji zjawiska uzupełniania wykształcenia. Badania w tym zakresie wciąż trwają, a dr Jepsen wierzy, iż „wyniki dotyczące amerykańskich kolegiów i uniwersytetów prywatnych pozwolą stworzyć zbiór najlepszych praktyk w zakresie szacowania liczby powrotów z rynku pracy do nauki”. Zespół projektu aktywnie rozpowszechnia swoje odkrycia. Do najważniejszych publikacji należą artykuły: „Labor-market returns to the GED using regression discontinuity analysis” (Journal of Political Economy), „Second chance for high-school dropouts? A regression discontinuity analysis of post-secondary educational returns to the GED” (Journal of Labor Economics) oraz „More skilled, better paid: Labor-market returns to vocational postsecondary education” (Oxford Economic Papers, w przygotowaniu).

Słowa kluczowe

PSE RETURNS, wyższe wykształcenie, uzupełnianie wykształcenia, zawodowe, zarobki, uniwersytety, zatrudnienie, uczelnie prywatne, nieciągły model regresji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania