European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The flight simulator for Medical and Health Professionals

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w edukacji medycznej

Alarmująco częste błędy medyczne, do jakich dochodzi w ostatnim czasie, budzą na całym świecie zaniepokojenie co do bezpieczeństwa pacjentów. Technologia symulacji i gier opracowana w ramach projektu abcdeSIM-VR umożliwiła stworzenie rewolucyjnych rozwiązań szkoleniowych dla personelu medycznego.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Błędy medyczne stanowią znaczącą, choć potencjalnie możliwą do uniknięcia, przyczynę zachorowań i zgonów, odpowiadającą w samej tylko Europie za śmierć 95 000 ludzi rocznie. 23% obywateli UE twierdzi, że padło ofiarą błędów praktyki medycznej. Jednym z rozwiązań jest udoskonalenie szkoleń dla personelu medycznego w oparciu o systemy rzeczywistości wirtualnej. Mimo że technologie te są już dostępne na rynku, większość z nich dotyczy ograniczonej liczby scenariuszy klinicznych oraz nie jest zatwierdzona do użytku medycznego. Sukces flagowej platformy kształcenia medycznego Ronald Nanninga, koordynator projektu abcdeSIM-VR, opisuje powstawanie nowego, rewolucyjnego systemu szkoleń: „Kilka lat temu stworzyliśmy AbcdeSIM, początkowo koncentrując się na mieszkańcach Centrum Medycznego Erasmus MC oraz organizując szkolenia w zakresie intensywnej opieki medycznej w oparciu o międzynarodowy standard ABCDE”. Protokół w zakresie sprawdzenia stanu dróg oddechowych, oddychania, krążenia, niepełnosprawności, narażenia (ABCDE) to podejście przeznaczone do postępowania z wszystkimi pacjentami w pogarszającym się stanie lub ciężko chorymi. Pierwotny protokół AbcdeSIM został opisany w kilku publikacjach, otrzymał akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w dziedzinie medycyny (CME) oraz zyskał uznanie opinii publicznej dzięki zdobyciu kilku nagród – zdobył Accenture Innovation Award 2014 i zakwalifikował się do finału konkursu Best Educational Innovation 2015. Flagowy produkt trafił do 50% wszystkich holenderskich szpitali, a dzięki współpracy z brytyjskim Royal College of Physicians także do ponad 200 instytucji w Zjednoczonym Królestwie. Ewolucja procesu kształcenia pracowników służby zdrowia Szkolenia to niezwykle dynamiczna dziedzina, w której kluczowe znaczenie ma dostosowanie doświadczenia pracowników służby zdrowia do nowych warunków, natomiast z opieką nad osobami starszymi wiążą się bardziej złożone scenariusze leczenia. Ponadto do 2030 r. spodziewany jest 56% wzrost liczby ludności w wieku powyżej 60 lat. Oznacza to duży popyt na opiekę zdrowotną, a w nadchodzących latach gwałtownie wzrośnie też zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia. „Dlatego tak ważne jest opracowanie i wdrożenie skutecznego, skalowalnego i niedrogiego szkolenia medycznego”, podkreśla Nanninga. Zmodernizowany model początkowy Nowy, rewolucyjny system, AbcdeSIM-VR, obejmuje zestaw gogli do obsługi wirtualnej rzeczywistości, a internetowa platforma symulacyjna umożliwia szkolenie poprzez gry. Uczestnik szkolenia medycznego nosi gogle VR i jest w pełni zanurzony w symulowanym rzeczywistym środowisku, dzięki czemu może pracować na wirtualnych pacjentach, w czasie rzeczywistym, w różnych warunkach klinicznych. Korzystanie z gier szkoleniowych i najnowocześniejszych technologii symulacyjnych (w tym fizjologicznego wirtualnego modelu pacjenta) umożliwia personelowi medycznemu zdobycie wiedzy i umiejętności przed rozpoczęciem tradycyjnych zajęć klasowych. Naukowcy wiążą z AbcdeSIM-VR duże nadzieje. Przewiduje się dwudziestokrotny wzrost sprzedaży, do 4,6 mln EUR w 2022 r., a także utworzenie 6 nowych bezpośrednich miejsc pracy po 3 latach od wprowadzenia na rynek. Do korzyści dla docelowych klientów – szpitali i ośrodków akademickich – należy skrócenie czasu i obniżenie kosztów szkoleń oraz możliwość zdobycia przez uczestników praktycznego doświadczenia w rzeczywistych sytuacjach klinicznych, przy pełnym bezpieczeństwie pacjentów. Plany na przyszłość Po zakończeniu tzw. fazy 1 Instrumentu na rzecz MŚP zespół AbcdeSIM-VR stawia sobie nowe ambitne cele. Uczeni planują uaktualnienie modeli symulacji i modeli fizjologicznych pacjentów oraz dodanie dalszych scenariuszy medycznych. Obejmują one podstawową intensywną opiekę medyczną w zakresie opieki przedszpitalnej, opieki na odległość i opieki na obszarach wiejskich, jak również leczenie urazów. Docelowym odbiorcą jest globalny rynek obejmujący kraje rozwinięte i rozwijające się. Metody i strategie nauczania zostaną również zoptymalizowane poprzez rozszerzenie backendu. Wśród innych ulepszeń można wymienić kompatybilność z inteligentnymi urządzeniami oraz bezproblemową integrację ze sprzętem VR. Niedawno złożono plany kolejnej fazy wraz z listami poparcia i rekomendacjami od holenderskich i międzynarodowych szpitali oraz partnerów branżowych. Nanninga podsumowuje sukces projektu: „AbcdeSIM-VR rewolucjonizuje szkolenia medyczne. Użytkownicy – zarówno uczący się lekarze i pielęgniarki, jak i doświadczeni profesjonaliści przechodzący »kursy odświeżające« – mogą doświadczyć rzeczywistych sytuacji kryzysowych i w bezpieczny sposób interweniować w leczeniu pacjentów w różnych warunkach klinicznych”.

Słowa kluczowe

abcdeSIM-VR, symulacja, rzeczywistość wirtualna, szkolenia medyczne, opieka zdrowotna, gry

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania