Skip to main content

Sustainable urban mobiliTY: ELectric double decker bUS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Elektryczne autobusy na drodze do bardziej ekologicznych miast

Mieszkańcy i turyści niektórych najbardziej kultowych miast Europy mogą się teraz cieszyć ekologiczną i cichą podróżą w przystępnej cenie na pokładzie pierwszego na świecie w pełni elektrycznego otwartego piętrowego autobusu (eDDB).

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko

Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza na obszarach miejskich. Ta tendencja się utrzyma dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi STYLUS, w ramach którego opracowano pierwszy na świecie w pełni elektryczny otwarty autobus piętrowy (eDDB) i w ogóle pierwszy eDDB wyprodukowany w Europie. Partnerzy projektu najpierw sporządzili studium wykonalności i biznesplan w celu określenia żywotności autobusu elektrycznego na rynku DDB, a następnie przeprowadzili pilotażowe badanie prototypu eDDB w warunkach eksploatacji. „Dzięki temu pilotażowemu badaniu otrzymaliśmy od operatora informację zwrotną na temat działania autobusu i jego akumulatorów podczas długich podróży, a wśród podróżnych zebraliśmy opinie na temat wygody podczas jazdy”, mówi koordynatorka projektu prof. Montse Soler. Nowatorskie rozwiązanie problemów z projektowaniem Badacze musieli przezwyciężyć wiele przeszkód czekających na nich podczas wytwarzania eDDB. Prototyp wymagał nowego systemu zarządzania energią dla akumulatorów, a także nowych rozwiązań konstrukcyjnych, aby uzyskać lżejszą konstrukcję nadwozia i podwozia. Wiązało się to ze znalezieniem prawidłowych proporcji między układem autonomicznym, liczbą siedzeń i ceną, aby autobus mógł przewieźć jak największą liczbę pasażerów na jak najdłuższym dystansie po jak najniższej cenie, i aby przewyższał możliwościami obecnie używane DDB z silnikiem diesla. Większość wyzwań wynikała z rozmiaru i masy akumulatorów oraz rozkładu obciążeń wewnątrz pojazdu. Każdy z akumulatorów ważył 900 kg i zajmował około 1 m3 przestrzeni. Stanowiło to istotny problem w zakresie rozmieszczenia siedzeń i silnika wewnątrz pojazdu. „Potrzeba było dużo czasu, aby zoptymalizować czas pracy akumulatorów, ich wydajność itp., a następnie opracować i przetestować kilka wariantów, w tym zmianę lokalizacji akumulatorów, silnika, całego okablowania, siedzeń itd.”, wyjaśnia prof. Soler. Zastosowanie tych zaawansowanych nowych technologii w prototypie autobusu umożliwia przewożenie większej liczby pasażerów i lepsze działanie w stosunku do obecnych eDDB. Zdaniem prof. Soler, „Dzięki temu emisja gazów cieplarnianych zmniejszyła się o 60-80%, zużycie energii o 65%, a poziom hałasu o 90% w porównaniu z DDB z silnikiem diesla”. Lepsza ekonomia i czystsze powietrze Opracowanie czystszego, bardziej wydajnego i cichszego pojazdu pozwoli na wprowadzenie autobusów STYLUS na rynek autobusów turystycznych, a także zapewnienie udziału w rynku miejskich autobusów piętrowych używanych do transportu zbiorowego. Celem jest udostępnienie eDDB STYLUS na masową skalę w dużych miastach, między innymi w Barcelonie, Londynie, Paryżu i Rzymie. Wprowadzenie eDDB do użytku nie tylko zmniejszy zależność UE od paliw kopalnych, ale także zachęci do korzystania z energii odnawialnej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dwa rodzaje użytkowników końcowych odniosą bezpośrednie korzyści z powodzenia projektu STYLUS - są to zarówno przedsiębiorstwa transportu publicznego i operatorzy z miast lub regionów na całym świecie, jak i prywatni właściciele flot, tacy jak prywatni operatorzy turystyczni i przewoźnicy. Projekt STYLUS wniesie znaczący wkład w poprawę europejskiego środowiska miejskiego i podmiejskiego oraz pomoże zmniejszyć problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Jak zauważa prof. Soler, „Wprowadzenie nowej klasy pojazdów elektrycznych wzmocni gospodarkę UE i konkurencyjność przedsiębiorstw użyteczności publicznej i operatorów flot. Poprawi również globalną konkurencyjność producentów systemów elektrycznych, akumulatorów, stacji ładowania i części do pojazdów”.

Słowa kluczowe

STYLUS, elektryczny autobus piętrowy (eDDB), akumulatory, podwozie, emisje gazów cieplarnianych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania