European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A new innovative method for diabetes treatment, the artificial pancreas system

Article Category

Article available in the following languages:

Aplikacja mobilna do walki z cukrzycą

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem dotykającym miliony osób na całym świecie. Europejscy naukowcy chcą zwiększyć poziom przestrzegania zaleceń lekarza przez pacjentów w całym okresie życia za pomocą aplikacji mobilnej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Zgromadzone dowody potwierdzają istotną rolę aplikacji mobilnych, czujników i telemonitoringu w kontrolowaniu chorób. Zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych mobilne interwencje zdrowotne wzmacniają zaangażowanie pacjentów w ich własne leczenie, poprawiając poziom przestrzegania zaleceń lekarza i ograniczając nawroty. Oprócz podnoszenia jakości życia pacjentów rozwiązania do mobilnego zarządzania chorobami ułatwiają ciągłe monitorowanie pacjentów, integrując pomoc różnych pracowników służby zdrowia. Finansowany ze środków UE projekt MedicSen skupiał się na leczeniu cukrzycy poprzez opracowanie spersonalizowanego podejścia do telemedycyny. „Naszym długoterminowym celem była zmiana sposobu leczenia cukrzycy i innych chorób przewlekłych. W tym celu zaprojektowaliśmy aplikację, która uczy się od pacjenta”, wyjaśnia koordynator projektu, dr Eduardo Jørgensen. Projekt aplikacji do walki z cukrzycą Naukowcy zaprojektowali aplikację, która mierzy różne parametry pacjenta, takie jak temperatura ciała, ciśnienie krwi i częstość akcji serca, aby zalecić odpowiednią dawkę insuliny i indywidualnie dostosować leczenie. Rutynowe monitorowanie stanowi nieodłączną część życia pacjentów z cukrzycą, a aplikacja może znacznie ułatwić ten proces. Dzięki funkcji łączności się z zakładanymi urządzeniami innych firm, których obecnie używają pacjenci, takimi jak glukometry do ciągłych pomiarów i smartwatche, aplikacja automatycznie otrzymuje informacje i zapisuje dane. Używając algorytmu uczenia się, dokładnie prognozuje poziom glukozy na następną godzinę i pokazuje zalecane działania, aby uniknąć ryzyka. Technologia MedicSen jest wyposażona w funkcję interakcji z pacjentem za pośrednictwem komunikatów głosowych lub wiadomości tekstowych w celu ułatwienia przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Oferuje również program coachingowy dotyczący stylu życia i zachowania – może przesyłać przepisy i plany aktywności zaprojektowane tak, aby codziennie optymalizować poziom glukozy. System uczy się na podstawie rutynowych zachowań pacjenta, uwzględniając alergie, przebyte schorzenia i typ cukrzycy, aby zaplanować program interwencji na potrzeby zmiany stylu życia. Dostępna w sklepie Google Play aplikacja MedicSen zawiera elementy grywalizacji, dzięki której pacjenci mogą dowiedzieć się więcej na temat cukrzycy. Co ważne, system MedicSen można podłączyć do opatentowanego, bezigłowego dozownika leków, który wykorzystuje algorytm, aby automatycznie dostarczać pacjentowi spersonalizowane dawki przez skórę. Wpływ mobilnego monitorowania cukrzycy Aby to innowacyjne rozwiązanie odniosło sukces jako narzędzie do zarządzania chorobą i postępowanie terapeutyczne, ważne jest, aby wszyscy pacjenci, opiekunowie i profesjonaliści aktywnie uczestniczyli w jego testowaniu. Kolejnym krokiem zespołu projektu MedicSen jest zatem walidacja systemu w środowiskach klinicznych. Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej w 2017 r. ponad 420 mln osób w wieku od 20 do 79 lat cierpiało na cukrzycę. Oprócz ogromnych wydatków na opiekę zdrowotną, cukrzyca wiąże się również z wysoką śmiertelnością – w 2017 r. na cukrzycę zmarło około 4 mln osób. System Medicsen ma na celu promowanie niezbędnych zmian w strukturze leczenia chorób przewlekłych, które pozwolą na stosowanie spersonalizowanej telemedycyny. W perspektywie długoterminowej planuje się, że system będzie funkcjonował jako nieinwazyjna sztuczna trzustka. Firma otrzymała główną nagrodę na Szczycie UE Startups, a jej dyrektor generalny, dr Jørgensen, został nagrodzony jako jeden z czołowych unijnych innowatorów w wieku poniżej 35 lat, co wróży duży sukces tej technologii. Jak wyjaśnia dr Jørgensen: „cukrzyca jest pierwszym badanym przypadkiem, a zespół projektu MedicSen zamierza dostosować system do zarządzania innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby układu krążenia i otyłość”.

Słowa kluczowe

MedicSen, cukrzyca, aplikacja mobilna, grywalizacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania