European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

JRC okresla swoja role w zbieraniu informacji o tsunami

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej naszkicowało wkład, jaki wniosło w ocenę działania fal tsunami na Oceanie Indyjskim. JRC współpracuje z innymi organizacjami, takimi jak agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejska Agencja Kosmiczna, agencje n...

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej naszkicowało wkład, jaki wniosło w ocenę działania fal tsunami na Oceanie Indyjskim. JRC współpracuje z innymi organizacjami, takimi jak agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejska Agencja Kosmiczna, agencje narodowe, EURIMAGE, dostawcy danych satelitarnych NASA oraz firmy technologii kosmicznych i za pomocą analizy satelitarnej mierzy rozmiar i wpływ katastrofy. Natychmiast po wystąpieniu fal tsunami JRC było zaangażowane w analizę map regionu opisując zatopione obszary i ludność dotkniętą katastrofą. 'Wstępna ocena strefy powodzi została wykonana poprzez wyznaczenie obszaru położonego poniżej warstwicy 10m i 20m w obrębie 5 km od wybrzeża całego regionu' czytamy w oświadczeniu Komisji. 'Informacje te zostały następnie sprawdzone z danymi o globalnej gęstości zaludnienia, aby ocenić jaka populacja mogła zostać dotknięta falami tsunami. Regionalnymi mapami posłużono się z kolei do oceny wpływu katastrofy na zasoby naturalne.' JRC zdobyło następnie informacje i dane z dostępnych źródeł i stworzyło tematyczne mapy w skali danego kraju, ukazujące populację, infrastrukturę oraz zasoby naturalne w obrębie katastrofy. JRC było również zaangażowane w analizowanie zniszczeń na mniejszą skalę - w każdym z dotkniętych katastrofą kraju. Daleko jeszcze jednak do zakończenia prac JRC w związku z tsunami. Analiza zniszczeń oraz ocena sytuacji nadal będą rozwijane i JRC będzie utrzymywać obszerny system informacji o tsunami. Centrum będzie też uczestniczyć w ocenie mocnych oraz słabych stron europejskich i międzynarodowych narzędzi kartograficznych i satelitarnych przeznaczonych do takich sytuacji.

Powiązane artykuły