European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Unijny Projekt zamierza zwiększyć udział MSP w 6. PR

Komisja Europejska finansuje projekt mający zwiększyć liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) uczestniczących w Szóstym Programie Ramowym (6.PR). Chociaż europejskie MSP generują większość zasadniczych innowacji i przełomowych odkryć technologicznych, to kilka czynnik...

Komisja Europejska finansuje projekt mający zwiększyć liczbę małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) uczestniczących w Szóstym Programie Ramowym (6.PR). Chociaż europejskie MSP generują większość zasadniczych innowacji i przełomowych odkryć technologicznych, to kilka czynników hamuje zarówno ich innowacyjność i działalność badawczą i rozwojową jak i ich udział w programach ramowych. Wśród tych przyczyn znajdują się: brak niezbędnej wiedzy w firmach oraz brak umiejętności prowadzenia procesu rozwoju technologicznego (RTD), fakt, że MSP mają zazwyczaj krótkoterminowe cele oraz brak działań zwiększających świadomość korzyści i możliwości jakie oferują dla MSP badania i rozwój technologiczny (RTD) oraz innowacje. Ponadto te MSP, które uczestniczą w unijnych projektach RTD nie są raczej przygotowane na ciężar administracyjny i finansowy, nieodłączny podczas uczestniczenia w programach ramowych. Projekt DETECT-IT ma więc na celu pomoc w wykorzystaniu potencjału innowacyjnego ponad tysiąca europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w trzech głównych sektorach: technologie społeczeństwa informacyjnego (IST), jakość i bezpieczeństwo żywności oraz zrównoważone środowisko i energia. Linda Slack - jeden z 62 partnerów projektu, wyjaśniła: 'Z ponad dwoma milionami przemysłowych MSP w Europie, z czego niemal połowa to innowatorzy na rynku, sektor ten stanowi rdzeń europejskiej gospodarki'. 'Przedsiębiorstwa te zatrudniają niemal dwie trzecie siły roboczej w unijnym sektorze prywatnym oraz odpowiadają za tworzenie jednego z każdych dwóch nowych stanowisk pracy. DETECT-IT ma na celu pomóc im w wykorzystaniu 2.2 miliarda euro, które zostały przeznaczone dla MSP uczestniczących w badaniach w ramach 6. PR. Projekt ten pomoże rozbudować istniejące kanały pomiędzy MSP i właściwymi ośrodkami badawczymi i w ten sposób zamienić pomysły małych i średnich przedsiębiorstw w komercyjną rzeczywistość' dodała. Sieć partnerów ma dostarczać MSP informacje, wsparcie oraz wytyczne i umożliwić im dostęp do różnych zasobów i informacji. Poprzez regionalne i krajowe wydarzenia małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość spotkania się z innymi aktywnymi w ich dziedzinie jednostkami, a kierownicy projektów otrzymają okazję zaprezentowania MSP możliwości dołączenia do ich projektów. Stworzona zostanie także sieć 30 europejskich inkubatorów (BIC) - Centrów Innowacji Biznesu. Mają one na celu rozpoznawanie oraz zachęcanie MSP do działań w kierunku innowacji. 'Długoterminowym celem projektu jest stworzenie stałego mechanizmu przepływu ofert, aby za pośrednictwem stosownego KPK [Krajowego Punktu Kontaktowego]kierować MSP - klientów BIC, do właściwej jednostki badawczej. Poprawa współpracy pomiędzy KPK a BIC jest postrzegana jako ważny rezultat projektu' wyjaśniają partnerzy projektu. Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na rozbudowę modeli regionalnych sieci wspierania RTD w nowo stowarzyszonych krajach.

Powiązane artykuły