Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Minister zapowiada partnerstwo w zakresie B+R pomiedzy USA, Irlandia i Irlandia Polnocna

Michael Martin, irlandzki Minister Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia ogłosił 18 stycznia nowe partnerstwo w badaniach i rozwoju pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Irlandią i Irlandią Północną. Nowe partnerstwo jest bezpośrednim skutkiem rozmów, odbytych podczas amerykań...

Michael Martin, irlandzki Minister Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia ogłosił 18 stycznia nowe partnerstwo w badaniach i rozwoju pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Irlandią i Irlandią Północną. Nowe partnerstwo jest bezpośrednim skutkiem rozmów, odbytych podczas amerykańsko-irlandzkiego szczytu biznesu w Waszyngtonie w 2002 r., który doprowadził do pozytywnego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy Irlandią Północną i Południową w zakresie B+R. Powołano zespół zadaniowy, którego zadaniem było zbadanie prestiżowej współpracy badawczej na światowym poziomie pomiędzy centrami doskonałości w Irlandii Północnej i Południowej oraz w USA, w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz biotechnologii. Amerykański udział w partnerstwie zawiera Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) oraz Narodową Fundację Nauki (NSF). Przyjmując z zadowoleniem tę wiadomość minister Martin powiedział: 'Pojawiło się nowe, kluczowe partnerstwo dla B+R pomiędzy USA a Irlandią, które z propozycjami współpracy w dziedzinach ICT, biotechnologii i nanotechnologii będzie przynosić znaczne korzyści naukowcom po obu stronach Atlantyku i na całej naszej wyspie. 'Wybrane obszary przedstawiają unikalne możliwości pod względem interesów badawczych, służby zdrowia i rozwoju gospodarczego, oraz odzwierciedlają potencjał Irlandii - wyspy, która może odegrać znaczącą rolę w obszarach badawczych, uznanych na forum międzynarodowym za obszary o kluczowym znaczeniu w XXI wieku.'

Kraje

Irlandia, Stany Zjednoczone