Skip to main content
European Commission logo print header

LipidDrive - Lipidomics cloud computing platform and app

Article Category

Article available in the following languages:

Chmurowa platforma obliczeniowa zrewolucjonizuje badania z dziedziny lipidomiki

Umożliwiając wysokiej jakości porównawczą analizę danych, nowa chmurowa platforma obliczeniowa ujawni potencjał lipidomiki dla badaczy i ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Zdrowie icon Zdrowie

Lipidomika to dziedzina badań nad cząsteczkami tłuszczów w komórkach, tkankach i płynach ustrojowych, która dzięki niskim kosztom, wysokiej czułości i umożliwianie dogłębnego wglądu w funkcjonowanie komórki, mogłaby potencjalne zrewolucjonizować nauki medyczne. Jednak brak standaryzacji danych i wspólnych protokołów czyni około 70% danych lipidomicznych niezdatnymi do porównania, co przekłada się na roczną, globalną stratę 14 mln EUR wyrażonych jako koszty badań. Co więcej, testy wymagają dużej mocy obliczeniowej, której większość badaczy nie posiada, a na potrzeby kolektywizacji danych dostępnych jest bardzo niewiele narzędzi online. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi LipidDrive nowa, przełomowa, oparta na chmurze platforma obliczeniowa umożliwia badaczom przetwarzanie, przechowywanie i dzielenie danych analitycznych w standardowym formacie. W celu sprawdzenia możliwości i wydajności chmurowej platformy obliczeniowej dla danych z dziedziny lipidomiki przeprowadzone zostało badanie wykonalności. Jego celem było przygotowanie do komercjalizacji i uczynienie tej platformy najcenniejszym dla tej prężnie rozwijającej się dziedziny nauki zasobem online. Milionowe oszczędności na kosztach badań Projekt LipidDrive ma na celu „wyeliminowanie poziomu błędu w badaniach z dziedziny lipidomiki oraz zaoszczędzenie generowanych przez ten poziom błędu milionów euro na kosztach badań”, mówi koordynator projektu, dr Kim Ekroos. „To pierwsza taka chmurowa platforma obliczeniowa ukierunkowana, by stać się najcenniejszym narzędziem online dla badaczy z dziedziny lipidomiki oraz dla przemysłu i klinicystów, umożliwiającym tanią diagnostykę popularnych przypadłości chorobowych i diagnostykę indywidualnego stanu zdrowia”. Ostatecznie, projekt LipidDrive kładzie nowe podwaliny pod transformację lipidomiki z niszowej w masową dziedzinę rynkowych usług ochrony zdrowia. Opieka zdrowotna i medycyna spersonalizowana wymagają opisowych, szybszych i bardziej opłacalnych narzędzi diagnostycznych, by odpowiednio ukierunkować terapie z korzyścią dla pacjentów. „Musimy po prostu dobrze przygotować do tego lipidomikę”, podkreśla dr Ekroos. Badania z dziedziny lipidomiki dają kwantyfikowalne informacje o profilu i interakcjach lipidów w organizmie człowieka. Istnieją tysiące bioaktywnych lipidów odgrywających kluczowe role we wszelkiej maści chorobach. Spektrometria mas umożliwia lepszą analizę lipidów, pozwalając na identyfikację wskaźników choroby, jednak brak standaryzacji danych, możliwości ich przetwarzania i kolektywizacji stanowią poważne problemy. Projekt LipidDrive zaprojektowano z myślą o „przełamaniu obecnych barier i umożliwieniu naukowcom i lekarzom zrozumienie biologii i stanu zdrowia pacjenta”, zauważa dr Ekroos. Wykonalność innowacji rynkowej wprowadzonej przez projekt LipidDrive została potwierdzona z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. „W ujęciu globalnym, jakościowe i ilościowe badania prowadzone przez użytkowników beta z różnych gałęzi przemysłu i obszarów akademickich pomogły uzyskać tak potrzebną informację zwrotną o ich potrzebach oraz o tym, w jaki sposób postrzegają nasz produkt”, wyjaśnia dr Ekroos. „Informacje te zostały efektywnie wykorzystane, by LipidDrive był sprawniejszy i bardziej dojrzały, a także do zaplanowania potrzebnego przeniesienia do skali technologicznej”. Plan komercjalizacji opracowany Przygotowany plan komercjalizacji wskazuje niezbędne do skutecznego wejścia na rynek segmenty kluczowe, skuteczne kanały komunikacji i strony zainteresowane. Zabezpieczono własność intelektualną projektu LipidDrive. Według dr. Ekroosa projekt jest w fazie czynnego rozwoju oraz w trakcie identyfikacji partnerów strategicznych i aktywnego przygotowywania do złożenia, w ramach drugiej fazy, wniosku o dofinansowanie Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poprzez sprzedaż bezpośrednią i nawiązanie partnerstwa ze sprzedawcami wyposażenia, LipidDrive ma dotrzeć do badaczy z uczelni wyższych, przemysłu farmaceutycznego i żywieniowego, a także do szpitali i przychodni. „Kilka zainteresowanych dużych przedsiębiorstw potwierdziło swoje zapotrzebowanie i gotowość poniesienia kosztów”, mówi dr Ekroos. Szacuje się, że lipidomika rozwinie się analogicznie do proteomiki, którą obecnie wycenia się rocznie na 20 miliardów EUR. „LipidDrive rozwiązuje spore rynkowe wyzwania związane z wieloma grupami docelowymi, postępami nauki, odkryciami biomarkerów, diagnostyką, leczeniem i zdrowiem osobistym”, mówi na koniec dr Ekroos. „Łącząc w sobie prostotę, nieograniczony potencjał, kontrolę, dostępność i spójność pozostając jednocześnie przyjaznym dla użytkownika, LipidDrive zrewolucjonizuje tę dziedzinę nauki”.

Słowa kluczowe

LipidDrive, lipidomika, chmurowa platforma obliczeniowa, lipidy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania