Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Scena na Tydzien Ziemi i Kosmosu przygotowana

Janez Potočnik, Komisarz do spraw Nauki i Badań dokonał 9 lutego uroczystej inauguracji Sfery Ziemi i Kosmosu, zorganizowanej w ramach europejskiego Tygodnia Ziemi i Kosmosu. Potočnik powiedział, że w czasie Tygodnia Ziemi i Kosmosu, który będzie trwał od 12 do 20 lutego, bę...

Janez Potočnik, Komisarz do spraw Nauki i Badań dokonał 9 lutego uroczystej inauguracji Sfery Ziemi i Kosmosu, zorganizowanej w ramach europejskiego Tygodnia Ziemi i Kosmosu. Potočnik powiedział, że w czasie Tygodnia Ziemi i Kosmosu, który będzie trwał od 12 do 20 lutego, będziemy mogli podziwiać tak piękno jak i kruchość naszej planety. Zaznaczył też, że Tydzień doskonale zbiega się z rozpoczęciem prac Unii i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nad rozszerzeniem europejskiej polityki w sprawach przestrzeni kosmicznej. UE jest zaangażowana w problematykę przestrzeni kosmicznej, ponieważ ma ona praktyczny wpływ na życie ludzkie, wyjaśnił Komisarz. Podkreślił jej nieocenioną rolę w ostatnich akcjach ratowniczych na terenach wokół Oceanu Indyjskiego dotkniętych tsunami i następujących po nich pracach rekonstrukcyjnych. Potočnik zaakcentował też, że rozwinięcie efektywnej technologii obserwacji Ziemi wymagało głównie międzynarodowej współpracy. Tę kwestię poruszył także Michael Praeet, szef gabinetu ESA w Brukseli. Wezwał on swoją organizację i UE do 'kontynuacji w osiąganiu kolejnych wspólnych sukcesów i dokonywaniu właściwych wyborów dla Europy.' Tydzień Ziemi i Kosmosu obejmie wizytę europejskich astronautów, zorganizowanie punktu obserwacyjnego Ziemi, międzynarodową konferencję poświęconą współpracy w kosmosie, wystawę związaną z Ziemią i kosmosem. Pełne relacje z tygodnia będą zapewnione przez Serwis Informacyjny CORDIS.