Skip to main content

Internet of Food and Farm 2020

Article Category

Article available in the folowing languages:

Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w rolnictwie precyzyjnym

Wykorzystanie technologii Internetu rzeczy skutkuje nie tylko bardziej zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, a tym samym tańszymi i bardziej ekologicznymi procesami, ale też zwiększeniem produktywności i jakości produktów. W ramach wspieranego przez UE projektu znaleziono sposoby dalszej integracji tej technologii.

Żywność i zasoby naturalne

Zapotrzebowanie na żywność stale rośnie, co skutkuje intensyfikacją i industrializacją sektora rolnego. Jednak z pomocą może tu przyjść technologia. Od bezpieczeństwa żywnościowego po ochronę środowiska – Internet rzeczy ma niesamowity potencjał, jeśli chodzi o produkcję i dystrybucję żywności. Zostało to wykorzystane w unijnym projekcie IoF2020. „Projekt IoF2020, pilotażowe przedsięwzięcie na dużą skalę, przyciąga uwagę podmiotów z zewnątrz, MŚP, rolników, uniwersytetów, producentów maszyn, firm IT, a także władz regionalnych i ustawodawców. Wszyscy uczestnicy należą do ekosystemu IoF2020”, wyjaśnia p. François Lienard, kierownik ds. komunikacji i rozpowszechniania. Od początku do końca IoT sprawia, że przedmioty są wydajniejsze Korzyści wynikające z użytecznych danych można odczuć w całym przemyśle. W przypadku użycia dotyczącym optymalizacji wina pozyskano kilka zestawów danych z różnych dziedzin, takich jak dane na temat pogody, intensywności opadów, wilgotności gleby, zabarwienia liści i występowania owadów. Następnie zestawy danych kompiluje się na pulpicie, który rolnik może wykorzystać, by uzyskać informacje, które pomogą mu wydajniej pracować i szybciej reagować. Jak wyjaśnia Lienard: „Sprawdza się to w winiarniach, w których czujniki i spektrometry mierzą poziom fermentacji wina i temperaturę w czasie rzeczywistym i mogą niezwłocznie zawiadomić właściciela winiarni. Pozwala to zaoszczędzić niezwykle ważny czas oraz wysiłki w porównaniu z klasyczną analizą laboratoryjną”. Na gruntach ornych czujniki IoT podłączone do specjalnie zaprojektowanych interfejsów poinformują rolników o tym, czy gleba jest wystarczająco wilgotna, co pomoże im zdecydować, czy powinni nawodnić uprawy, a jeśli tak, to gdzie naprawdę potrzebna jest irygacja. Podobnie jeśli chodzi o zdrowie upraw spektrometria poinformuje, czy na polu zaczyna się rozprzestrzeniać choroba i gdzie znajduje się jej ognisko. Rolnicy mogą dowiedzieć się, czy powinni leczyć jedynie niewielką część upraw. Dodatkowo mogą to zrobić, zanim choroba zacznie się rozprzestrzeniać. „Tego rodzaju technologię wykorzystujemy we wszystkich naszych przypadkach użycia oraz w innych podobnych inicjatywach. IoF2020 to »innowacyjne działanie«, co oznacza, że opracowywane przez nas rozwiązania powinny być gotowe do wprowadzenia na rynek na koniec realizacji projektu w 2020 r.”. Osoby pracujące nad projektem z entuzjazmem szukają takich rozwiązań rynkowych. Projekt dysponuje blisko 90 ośrodkami wdrożeniowymi w całej Europie, które opracowują, testują i weryfikują te rozwiązania. Działania osób zaangażowanych w przypadki użycia koordynuje lider projektu, a każdy przypadek użycia koncentruje się na testowaniu rozwiązań IoT właściwych dla wyzwań, z jakimi musi się zmagać dany sektor. Projekt wykorzystuje informacje przekazane przez wielu ekspertów. „Angażujemy rolników, ośrodki badawcze, większe przemysły oraz innowacyjne MŚP”, wyjaśnia Lienard. „Celem projektu IoF2020 jest uwzględnienie całego rolno-spożywczego łańcucha wartości, wyszukuje on więc i angażuje również podmioty działające w sektorze dystrybucji i logistyki”. Zmienne przepisy prawa Obecnie w UE debatuje się nad wykorzystaniem i przechowywaniem danych. „Możemy pracować nad modelami biznesowymi korzystnymi dla każdej ze stron i wykorzystywać takie wyniki, by pomóc kształtować przyszłe regulacje”, stwierdza Lienard. Wyniki są więcej niż zadowalające. IoF2020 planuje zwiększyć swój zasięg i wpływ, włączając nowych członków na początku 2019 r. Spowoduje to włączenie do projektu nowych przypadków użycia oraz krajów, a także, być może, nowych sektorów rolno-spożywczych.

Słowa kluczowe

IoF2020, uprawa roli, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, Internet rzeczy, rozwiązania przemysłowe, inteligentne rolnictwo, rolnictwo precyzyjne, cyfryzacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania