Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie

Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora rolno-spożywczego. W związku z tym UE wspiera najnowsze badania i innowacje, w wyniku których opracowano wiele ekscytujących rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą rewolucja w rolnictwie XXI wieku.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest sprostanie rosnącemu popytowi na żywność, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji podstawowej w oparciu o bardziej precyzyjne i zasobooszczędne zarządzanie produkcją – krótko mówiąc pozwoli „produkować więcej za mniej”. W ramach rewolucji w zakresie cyfryzacji rozwój technologii skupił się, na przykład, na rozwiązaniach dających możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data) oraz „Internecie rzeczy”, co również otworzyło wiele drzwi dla rozwoju technik w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Biorąc pod uwagę, że obecnie 70 do 80% wyposażenia rolniczego zawiera komponenty systemów rolnictwa precyzyjnego, technologie rolnictwa precyzyjnego biorą udział we wszystkich czterech etapach wzrostu upraw (przygotowanie gleby, siew, zarządzanie uprawami i zbiory). Jednakże skorzystały na tym nie tylko uprawy i sadownictwo – rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich również czerpią korzyści ze stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Komisja Europejska bardzo chętnie wspiera rozwój technik rolnictwa precyzyjnego, dofinansowując nowe inwestycje w ramach programów FP7 i Horizon 2020. Celem tych inwestycji jest nie tylko zagwarantowanie rolnikom możliwości zredukowania kosztów bez zmniejszania produkcji, ale również zaoferowanie możliwości znacznego zwiększenia wydajności, w ten sposób dodatkowo stymulując wzrost lokalnych gospodarek. Wraz z korzyściami ekonomicznymi rolnictwo precyzyjne oferuje również znaczne korzyści dla środowiska. Oczekuje się, że zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój europejskiego sektora rolno-spożywczego, a w szczególności zredukuje ilość agrochemikaliów, takich jak pestycydy, stosowanych w sektorze. Wspomniane korzyści wpisują się również w szersze ambicje UE w zakresie ochrony środowiska, obejmujące między innymi cele przedstawione w Paryskim porozumieniu klimatycznym.

Prezentacja innowacyjnych badań UE

Pakiet wyników CORDIS przedstawia 17 finansowanych przez UE projektów, które stoją na czele rewolucji w rolnictwie precyzyjnym. Kilka zaprezentowanych inicjatyw, takich jak ECHORD PLUS PLUS (poprzez dedykowane podprojekty GAROTICS and MARS), SWEEPER oraz VINEROBOT, skupiało się na opracowaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki, które zostaną bezpośrednio wykorzystane na polach i w szklarniach, zwiększając wydajność i redukując czasochłonność ocen i zbiorów upraw. Inne projekty koncentrowały się na opracowywaniu nowoczesnych systemów czujników, które byłyby w stanie monitorować i analizować dane rolnicze. Na szczególną uwagę zasługuje projekt FIGARO, w ramach którego opracowano kompleksowy zestaw czujników, które w znaczący sposób usprawniają zarządzanie nawadnianiem upraw zużywających dużo wody, a także projekt SYMPHONY, w wyniku którego stworzono system wczesnego ostrzegania, który szybko wykrywa obecność toksyn w mleku, dzięki czemu może stać się ogromnym wsparciem dla producentów mleka. Głównym celem innej grupy projektów było opracowanie innowacyjnych aplikacji i otwartych platform ICT, których celem jest doradzanie, informowanie i wspieranie rolników, jak również zachęcanie użytkowników do aktywnej współpracy. Tego typu otwartą platformę, wykorzystującą moc nowoczesnych smartfonów i ekonomię aplikacji, zrealizowano w ramach projektu AGROIT. Tymczasem w ramach projektu FOODIE powstała platforma pracująca w chmurze, której zadaniem jest przechowywanie przestrzennych i nieprzestrzennych danych rolniczych, podczas gdy w wyniku projektu AUDITOR stworzono naziemny system wspomagający GNSS, za pośrednictwem którego rolnicy mogą korzystać z wysoce wydajnych i efektywnych kosztowo usług i aplikacji.

2018: dodaliśmy nowe projekty

Zaktualizowaliśmy wyniki, dodając do nich cztery nowe projekty, które nie były na wystarczająco zaawansowanym etapie realizacji w momencie publikacji pierwszego wydania w 2017 r. Jednym z dodanych projektów jest sieć 4D4F, dzięki której udało się pomóc hodowcom bydła mlecznego opierać decyzje związane z zarządzaniem na danych, takich jak dane gromadzone przez czujniki, co skutkuje opracowywaniem najlepszych praktyk dla bardziej zrównoważonego chowu bydła mlecznego. Podczas realizacji projektu IoF2020 opracowano nowe rozwiązania, żeby lepiej zintegrować technologie „Internetu rzeczy” (IoT) z procesami w rolnictwie, a platforma stworzona w ramach projektu RECAP stanowi magazyn danych, które można wykorzystać, by pomóc rolnikom przestrzegać zasad WPR odnoszących się do ich gospodarstw. Ostatni dodany projekt dotyczy sieci Smart-AKIS, która prezentuje rolnikom, doradcom, badaczom, przedsiębiorcom, brokerom innowacji oraz innym zainteresowanym stronom szczegółowe informacje na temat nowych owoców rozwoju technologicznego dla inteligentnego rolnictwa.

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Nieograniczony dostęp do danych pchnie rolnictwo na nowy poziom
Gospodarka cyfrowa icon
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Udostępnianie danych i doświadczeń w celu wspierania zrównoważonego chowu bydła mlecznego
Żywność i zasoby naturalne icon

21 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Skuteczniejsze wykrywanie toksyn w mleku już w gospodarstwie pozwala zmniejszyć ilość odpadów
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Szpieg w oborze zapewnia wsparcie hodowcom
Żywność i zasoby naturalne icon

11 Kwietnia 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Ułatwienie przestrzegania zasad wspólnej polityki rolnej
Żywność i zasoby naturalne icon

21 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Technologie GNSS wspomagające rolnictwo precyzyjne w całej Europie
Żywność i zasoby naturalne icon
Przemysł kosmiczny icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Od innowacyjnego pomysłu do praktycznego zastosowania: wykorzystanie inteligentnych technologii uprawy roli w rolnictwie
Żywność i zasoby naturalne icon

21 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Zautomatyzowane urządzenie do zbioru papryki coraz bliżej komercjalizacji
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w rolnictwie precyzyjnym
Żywność i zasoby naturalne icon

21 Listopada 2018

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Budowanie nowoczesnego gospodarstwa przyszłości
Gospodarka cyfrowa icon
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Wykorzystanie reflektometrii GNSS do tworzenia map wilgotności gleby
Żywność i zasoby naturalne icon
Przemysł kosmiczny icon

1 Września 2017

Wywiad
Gospodarka cyfrowa
Mobilny robot monitorujący wzrost winogron
Gospodarka cyfrowa icon

9 Sierpnia 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Innowacyjne aplikacje FIWARE zapewniają bardziej produktywną uprawę
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Bardziej inteligentny i precyzyjny system nawadniania
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Nowe, innowacyjne aplikacje mobilne wspierają inteligentne rolnictwo
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Otwarte standardy zwiększają jakość i efektywność upraw
Gospodarka cyfrowa icon
Żywność i zasoby naturalne icon

1 Września 2017

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Dzięki rozwiązaniom z zakresu robotyki nadchodzi rewolucja w rolnictwie precyzyjnym
Gospodarka cyfrowa icon

1 Września 2017