European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Personsalised Medicine Innovation through Digital Enterprise Solutions

Article Category

Article available in the following languages:

Internetowe usługi nawiązywania kontaktów w służbie badań z zakresu medycyny spersonalizowanej

Leczenie spersonalizowane ma na celu znalezienie i zastosowanie we właściwym czasie leczenia odpowiedniego dla danego pacjenta. Aby to umożliwić, w ramach projektu PERMIDES opracowano platformę sieciową, która przy pomocy cyfryzacji wspiera badania i rozwój w dziedzinie medycyny spersonalizowanej.

Zdrowie icon Zdrowie

Medycyna spersonalizowana to w Europie wschodzący i obiecujący rynek o wysokim potencjale wzrostu i innowacyjności. Nie ulega wątpliwości, że spersonalizowane podejście zmniejszy ilość nieskutecznych terapii, ograniczy występowanie szkodliwych działań niepożądanych oraz poprawi jakość życia i zdrowia pacjentów, minimalizując przy tym koszty opieki zdrowotnej. Jednakże stale rosnąca liczba danych dotyczących pacjentów wymaga stosowania rozwiązań cyfrowych, aby określić, czy dany lek będzie skuteczny, czy też nieskuteczny, a nawet szkodliwy. Sfinansowaną przez UE platformę PERMIDES zaprojektowano, aby znieść ograniczenia dla innowacji w sektorze biofarmacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Założeniem projektu było stworzenie otwartej przestrzeni współpracy opartej na warsztatach, portalu umożliwiającego nawiązywanie kontaktu oraz organizacji wydarzeń, które pomogą MŚP z sektora biofarmacji odnajdywać odpowiednich partnerów wśród firm informatycznych i nawiązywać z nimi współpracę. Jak wyjaśnia koordynatorka projektu, Tamara Högler: „Platforma PERMIDES wspiera także zarządzanie i ocenę aplikacji składanych do innowacyjnych projektów, a także monitorowanie finansowanych projektów”. O platformie w kilku słowach Platforma PERMIDES jest w pełni sieciowa, nie wymaga dodatkowych wtyczek i dostępna jest z każdej przeglądarki. Uruchomiono ją w marcu 2017 r., a składa się ze zintegrowanych algorytmów semantycznych ułatwiających proces inteligentnego znajdowania odpowiednich partnerów. Po rejestracji czołowe klastry firm z sektora biofarmacji i IT z krajów europejskich mogą nawiązywać nową, międzysektorową współpracę między MŚP. Skupione na określonej innowacji MŚP z sektora biofarmacji może zaprosić do współpracy zarejestrowane MŚP z branży IT oraz dodatkowych partnerów. Wirtualna przestrzeń współpracy tworzy przestrzeń do komunikacji, która umożliwia obu MŚP wymianę wiadomości. Aby pobudzić świadomość o projekcie oraz nadchodzących wezwaniach do innowacyjnych projektów, konsorcjum wdrożyło różne fora zdrowotne poruszające tematykę najnowszych trendów w sektorach IT i biofarmacji. Regionalne warsztaty pomogły także zbliżyć MŚP z sektorów biofarmacji i IT, kładąc podwaliny pod wzajemne zrozumienie barier stojących na przeszkodzie innowacjom. Wraz z notkami prasowymi, promocja na stronie członka konsorcjum oraz w sieciach społecznościowych pomogła poszerzyć grono odbiorców tego wezwania. Jednocześnie partnerzy projektu PERMIDES nawiązali współpracę zarówno z krajowymi, jak i regionalnymi agencjami finansującymi, co było kluczowe dla zapewnienia trwałości innowacyjnych projektów. Przyszły wpływ platformy PERMIDES „Jesteśmy przekonani, że platforma PERMIDES pomoże rozbudować potencjał innowacji w dziedzinie medycyny spersonalizowanej w przyszłości”, kontynuuje Högler. Przeprowadzone w ramach projektu badanie opinii podkreśliło znaczenie międzydyscyplinarnego znajdowania odpowiednich partnerów dla wspierania długoterminowych badań i rozwoju w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Już teraz ponad 400 firm zarejestrowało się na platformie PERMIDES, czyniąc z niej usługę markową. Ponad 45 MŚP zainicjowało wspólne innowacyjne projekty, a 59 takich projektów między firmami z branży IT i biofarmacji już się rozpoczęło. Wkład MŚP podkreśla korzyści płynące z transferu technologii i działań konsultacyjnych oferowanych dzięki nawiązanej współpracy. Po zakończeniu finansowania w ramach programu „Horyzont 2020” koncepcyjna platforma będzie na dobrej drodze do przekształcenia w trwałą koncepcję biznesową w służbie medycyny spersonalizowanej. Nowa, bardziej przyjazna użytkownikom platforma będzie dostępna wczesnym latem 2019 r. Oczekuje się, że rosnąca liczna osób starszych wpłynie na częstość występowania nowotworów, zespołu metabolicznego, cukrzycy i chorób układu krążenia. Zwiększa to równocześnie zapotrzebowanie na gromadzenie i wymianę danych, uczenie maszynowe, a także nowe, oparte na oprogramowaniu metody i zaawansowane narzędzia informatyczne. Narzędzia informatyczne opracowane przez projekt PERMIDES na potrzeby współpracy nad określonymi terapiami mogą z łatwością zostać zaadaptowane do innych zastosowań klinicznych. Pomoże to stworzyć e-zdrowotne narzędzia dla wspierania komunikacji pacjenta z lekarzem i umożliwi spersonalizowane leczenie wszystkich powszechnie występujących chorób.

Słowa kluczowe

PERMIDES, platforma, MŚP, medycyna spersonalizowana, biofarmacja, wyszukiwanie odpowiednich partnerów, narzędzia informatyczne, algorytm semantyczny, e-zdrowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania