CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Electrochemical Oxidation in the Recirculating Aquaculture Systems Industry

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczne rozwiązania do uzdatniania wody dla akwakultury

Hiszpańskie małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) chce udoskonalić hodowlę ryb dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów uzdatniania wody w systemach recyrkulacyjnych akwakultury. Te gotowe do zastosowania rozwiązania pozwalają na stworzenie kontrolowanego środowiska dla optymalizacji wzrostu i zwiększenia przeżywalności ryb.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

W ciągu ostatnich 50 lat światowe zapotrzebowanie na ryby wzrosło ponad dwukrotnie. Co więcej, będzie nadal rosło wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie. Żeby zaspokoić ten rosnący apetyt na żywność pochodzenia morskiego, hodowcy i firmy stawiają na akwakulturę, czyli sektor rozwijający się szybciej niż jakikolwiek inny sektor produkcji żywności. W ramach finansowanego przez UE projektu ELOXIRAS (Electrochemical oxidation in the recirculating aquaculture systems industry) opracowano innowacyjny recyrkulacyjny system akwakultury z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu elektrochemii oraz w oparciu o założenie projektowe, które eliminuje oczyszczanie biologiczne, jednorazowe filtry i potrzebę stosowania odczynników chemicznych. Recyrkulacyjne systemy akwakultury to systemy wewnętrzne, w których stosuje się zbiorniki i które zapewniają kontrolowane i bezpieczne biologicznie środowisko dla hodowli ryb. Konsorcjum, w którego skład weszło hiszpańskie MŚP APRIA Systems i dwóch innych partnerów projektu, w swojej innowacji zastosowało sprawdzoną technologię utleniania elektrochemicznego. „Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat światowy rynek urządzeń do uzdatniania wody znacznie się rozwinie”, mówi Sara Domínguez, inżynier ds. sprzedaży w firmie APRIA Systems. Radykalnie nowe podejście Większość rozwiązań do uzdatniania wody w recyrkulacyjnych systemach akwakultury zazwyczaj wykorzystuje metody biologiczne do utrzymania jakości wody. „Biofiltracja to ważny element systemów recyrkulacyjnych, służący do przekształcania amoniaku wydalanego przez ryby w postaci mniej toksyczne. Proces ten jest jednak mało skuteczny w wychwytywaniu i usuwaniu innych zanieczyszczeń”, wyjaśnia Domínguez. Ponadto skuteczność procesu może zostać zachwiana z powodu zakłóceń środowiskowych lub zmian w warunkach operacyjnych. Razem z biofiltracją stosuje się dodatkowe metody chemicznego uzdatniania wody, żeby utrzymywać stężenie zanieczyszczeń poniżej określonego poziomu. Na przykład stosowanie systemów uzdatniania wody światłem UV lub ozonem zmniejsza liczbę wirusów i bakterii znajdujących się w wodzie. „Produkty z naszej nowej serii ELOXIRAS® wytwarzają mocną mieszankę utleniaczy, które usuwają azot amonowy, azotan(III) i rozpuszczoną materię organiczną. Pozwalają na jednoczesne osiągnięcie wysokiej skuteczności dezynfekcji (usunięcia bakterii i wirusów) oraz zmniejszenie zużycia świeżej wody o 20 %”, mówi Domínguez. Co więcej, technologia pozwala na uzdatnianie dużych ilości wody przy minimalnym wpływie na środowisko i bez potrzeby stosowania niebezpiecznych chemikaliów. Oprócz tego produkty ELOXIRAS® automatycznie dostosowują intensywność uzdatniania w zależności od gęstości obsady biomasy oraz godzinnych zmian w ilości produkowanych zanieczyszczeń. Rozwiązania szyte na miarę Modułowa i skalowalna budowa produktów ELOXIRAS® pozwala na ich różnorodne zastosowanie, w zależności od ich rozmiaru. Są też bardzo łatwe w obsłudze, nie powodują wahań w skuteczności uzdatniania, a ich wdrożenie nie wiąże się z długim okresem adaptacji całego systemu. System ELOXIRAS® HYBRID został zaprojektowany dla dużych zakładów recyrkulacyjnych akwakultury z dużymi potrzebami uzdatniania wody. Jego zastosowanie pozwala na zwiększenie wielkości biomasy o 50 % bez zwiększania intensywności recyrkulacji. Ten system można stosować w zbiornikach o pojemności od 20 do kilku tysięcy metrów sześciennych przy gęstości obsady biomasy wynoszącej ponad 30 kilogramów na metr sześcienny. System ELOXIRAS® MINI został z kolei zaprojektowany dla małych hodowli. Dzięki swojej kompaktowej budowie i niskim zużyciu energii system ELOXIRAS® LOGISTIC jest idealny do zastosowań podczas transportu, zapewniając doskonałe warunki podczas przewozu z wylęgarni do gospodarstw rybackich. Kolejny system, ELOXIRAS® BIO, pozwala zwiększyć gęstość obsady w zbiornikach kwarantanny, minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w systemach recyrkulacyjnych akwakultury.

Słowa kluczowe

ELOXIRAS®, ryba, recyrkulacyjny system akwakultury, uzdatnianie wody, biomasa, utlenianie elektrochemiczne, biofiltracja, elektroliza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania