Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe badania pokazuja, jak rozprzestrzenia sie superbakteria

Według badaczy z Uniwersytetu w Bath, oporny na metycylinę szczep gronkowca złocistego (methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), najbardziej śmiercionośna z "superbakterii", wykorzystuje ameby do rozprzestrzeniania się. Ma to istotne znaczenie dla projektowania szp...

Według badaczy z Uniwersytetu w Bath, oporny na metycylinę szczep gronkowca złocistego (methicillin-resistant Staphylococcus aureus - MRSA), najbardziej śmiercionośna z "superbakterii", wykorzystuje ameby do rozprzestrzeniania się. Ma to istotne znaczenie dla projektowania szpitali tak, aby uniemożliwiać szerzenie się choroby. Podczas badania doświadczalnego zespół profesora Mike'a Browna doprowadził do kontaktu ameb z bakteriami MRSA. W ciągu 24 godzin połowa ameb uległa infekcji, natomiast zakażenie 2 procent okazało się ciężkie. Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie "Environmental Biology" wykazało, że to bakterie zakażają ten bardzo pospolity, mikroskopijny organizm jednokomórkowy. Kiedy ameba (Acanthamoeba polyphaga) wytwarza cysty w celu reprodukcji, bakterie MRSA przechodzą do nich. Ta metoda przenoszenia omija większość barier, jakie mógłby stworzyć szpital w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się MRSA. - Aż dotychczas to źródło MRSA było całkowicie nierozpoznane. Jest to replikacja poza organizmem pacjenta, a biorąc pod uwagę fakt, że ameby i inne pierwotniaki są wszechobecne, również w szpitalach, w dużej mierze przyczyniają się one do uporczywego występowania MRSA w środowisku szpitalnym - powiedział profesor Brown z uniwersyteckiego Wydziału Farmakologii. Aby żyć, ameby potrzebują wody. Profesor Brown uważa, że suche środowisko i przemyślane usytuowanie umywalek i innych źródeł wody będzie miało zasadniczy wpływ na ograniczenie szerzenia się MRSA. - Myślę, że musimy być bardzo ostrożni w każdej sytuacji, w której używa się wody - powiedział profesor Brown serwisowi CORDIS Wiadomości. - Na przykład, jeśli umywalka jest blisko pacjenta może wystąpić efekt rozpryskiwania kropelek wody. To nie jest dobre rozwiązanie, aby pacjent znajdował się blisko umywalki. Wszystko, co zawiera wodę jest potencjalnym zbiornikiem ameb, a zatem MRSA - dodał. Inne kroki zaradcze to między innymi urządzenia osuszające lub grzejniki zapewniające suche środowisko. Dalsze badania dają podstawy do podejrzeń, że ponieważ ameba zaraża się pierwsza, może to zwiększyć odporność bakterii MRSA na antybiotyki po zaatakowaniu organizmu ludzkiego. - To prawie tak, jakby ameba była siłownią pozwalającą bakterii MRSA uzyskać większą sprawność i chorobotwórczość - powiedział profesor Brown. Uważa on, że ta metoda przenoszenia się infekcji jest niezwykle stara, i że "wiele zarazków uzyskiwało swą patogenność po walce z organizmami jednokomórkowymi, takimi jak ameby, przez wiele milionów lat. Ponieważ nasze ludzkie komórki są bardzo podobne do tych prymitywnych jednokomórkowych organizmów, zarazki nauczyły się jak atakować nas. Okazało się, że prymitywne komórki i pierwotniaki, takie jak ameby, wykazują tak wiele podobieństw do komórek ludzkich, że niektórzy badacze wykorzystują je teraz zamiast zwierząt do badań biologicznych. Bakteria Staphylococcus, której odmianą jest MRSA, jest bardzo zagadkowa. Zaraża ona większość dorosłych ludzi, ale bezobjawowo. Jednak jeśli Staphylococcus spowoduje głębokie zakażenie skóry lub krwi, może wywołać zapalenie opon mózgowych, zatrucie pokarmowe, zapalenie płuc i wiele innych nawet śmiertelnych objawów. W przypadku osób starszych i słabych MRSA może doprowadzić do śmierci. Tylko w Wielkiej Brytanii zakażenia MRSA powodują ponad 3000 zgonów rocznie. - Skuteczne kontrolowanie MRSA w środowisku opieki zdrowotnej wymaga lepszego zrozumienia ich ekologii - powiedział profesor Brown. - Musimy teraz skoncentrować się na lepszym zrozumieniu sposobów przenoszenia się MRSA, zarówno w szpitalu jak i w szerszym środowisku, aby opracować procedury kontrolne, które będą skuteczne we wszystkich sytuacjach - dodał.

Powiązane artykuły