European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Vision Inspired Driver Assistance Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia w motoryzacji oraz spersonalizowane modele pomogą w zmniejszeniu liczby wypadków drogowych

Szacuje się, że 94 % wypadków drogowych jest w większej lub mniejszej mierze powodowanych przez ludzkie błędy, co sprawia, że pomyłki popełniane przez kierowców stają się jednym z najważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Wśród najbardziej obiecujących rozwiązań pozwalających na poprawę zbiorowego bezpieczeństwa można wymienić inteligentne systemy, które mogą monitorować stan i zachowania kierowców.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie czujników, fuzji danych, technologii uczenia maszynowego oraz informacji zwrotnych od użytkowników poprawiła się nasza zdolność do rozumienia stanu kierowcy oraz kontekstu kierowania pojazdem, co stanowi ważny krok na drodze do opracowania półautomatycznych oraz w pełni zautomatyzowanych pojazdów. Czeka nas jednak jeszcze wiele pracy, zanim automatyzacja działania pojazdów będzie w stanie wspierać, a docelowo także zastąpić kierowców. Technologie i modele pozwalające na zwiększenie świadomości sytuacyjnej Aby rozwiązać przedstawiony problem, w ramach finansowanej przez UE inicjatywy VI-DAS zostaną opracowane udoskonalone modele drogowe uwzględniające zachowania kierowców. Stanowi to bardzo ważny krok, na którego osiągnięcie czeka cały przemysł motoryzacyjny. Zespół projektowy opracuje także technologię niezbędną do badania stanu kierowcy w celu znacznej poprawy bezpieczeństwa i wydajności. Naukowcy zrzeszeni w ramach inicjatywy VI-DAS zajmują się tworzeniem nowoczesnych połączonych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) nowej generacji do analizy otoczenia oraz stanu kierowcy – z tego powodu określane są mianem systemów 720°. „Jednym z najważniejszych celów projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez opracowanie i wdrożenie systemów wspomagania kierowców oraz wspierających nawigację w sposób, który będzie zarówno zindywidualizowany, jak i akceptowalny społecznie”, stwierdziła koordynatorka projektu dr Oihana Otaegui. „Rozwiązanie będzie oparte zarówno na ogólnym rozumieniu otoczenia, jak i na danych na temat stanu fizycznego, psychicznego, demograficznego oraz behawioralnego kierowcy”. Dotychczas nacisk w ramach prac był kładziony przede wszystkim na rozwój oraz integrację prototypów alfa i beta systemu VI-DAS. Prace rozpoczęły się od określenia specyfikacji zgodnych z potrzebami kierowców, a także wymagań i architektury systemu. W następnej kolejności rozpoczęły się prace badawcze i rozwojowe związane z najważniejszymi modułami systemu VI-DAS, które przeprowadzają kompleksową analizę kontekstu sytuacyjnego, w którym znajduje się kierowca – wykrywania (wewnątrz i na zewnątrz pojazdu), rozumienia, podejmowania decyzji i sprawdzania, łączenia i współpracy, pomocy i działania, a także zagrożeń. Po określeniu i zdefiniowaniu modułów zespół projektowy opracował metodologię testowania oraz walidacji, a następnie przeprowadził integrację pierwszego prototypu. Dane wyjściowe wygenerowane przez pierwszy prototyp posłużyły jako dane wejściowe na potrzeby drugiego prototypu będącego zintegrowanym, kompleksowym systemem uruchomionym w środowisku symulacyjnym oraz w pojeździe służącym do przeprowadzania testów. Torowanie drogi dla pojazdów w pełni zautomatyzowanych Członkowie konsorcjum projektu pracują obecnie nad rozwojem trzeciego, ostatniego prototypu. Jak wyjaśnia dr Otaegui: „Zajmujemy się obecnie poszukiwaniem rozwiązań prawdziwych wyzwań, którym stawia czoła przemysł motoryzacyjny. Należą do nich między innymi rzetelna i wiarygodna ocena stanu kierowcy, ocena zagrożenia po zebraniu informacji o otoczeniu w dowolnym czasie oraz odpowiednie dostosowanie zachowania pojazdu, przystosowanie przepisów obowiązującego prawa do wprowadzenia w pełni zautomatyzowanego transportu, a także opracowanie znormalizowanego podejścia do oceny ryzyka w sektorze ubezpieczeń”. Prototyp zostanie zaprezentowany podczas Europejskiego Kongresu ITS odbywającego się w czerwcu 2019 roku w Holandii. Spotkanie to jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych inteligentnym systemom transportowym oraz inteligentnej mobilności. „System VI-DAS może znacząco przyspieszyć rozwój i włączenie nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy oraz pomocy nawigacyjnych w pojazdach, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu psychicznego i zachowania kierowcy reagującego na codzienny ruch i warunki panujące na drodze”, podsumowała dr Otaegui.

Słowa kluczowe

VI-DAS, kierowca, bezpieczeństwo, nowoczesne systemy wspomagania kierowcy (ADAS), ruch drogowy, pojazdy autonomiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania