Skip to main content
European Commission logo print header

A Water-Soluble Packaging to Unlock New Markets

Article Category

Article available in the following languages:

Opakowania z tworzyw sztucznych wyprodukowane na bazie mleka zmniejszą zniszczenia środowiska naturalnego

Pozornie wszystko wydaje się być w porządku: do zmywarki lub pralki wkładamy detergent zapakowany w rozpuszczalne tworzywo sztuczne, które „znika” po zakończeniu zmywania czy prania. Ale czy na pewno? W rzeczywistości rozpuszczone tworzywo jeszcze przez bardzo długi czas wywiera negatywny wpływ na środowisko. Rozwiązaniem tego problemu mogą być odpowiednie biodegradowalne alternatywy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Każdego roku bioplastiki zwiększają swój udział w rynku, który jednak nadal pozostaje marginalny. Obecnie bioplastiki stanowią tylko około 1 % całej europejskiej produkcji tworzyw sztucznych, i tylko dalsze badania i rozwój mogą przyczynić się do ich powszechniejszego stosowania. W kontekście rosnącego zaniepokojenia zanieczyszczeniem mórz i oceanów tworzywami sztucznymi jedną z głównych barier ograniczających wzrost produkcji bioplastików jest ich brak rozpuszczalności w wodzie. Jak dotąd większość prób związanych z opracowaniem tworzyw sztucznych rozpuszczalnych w wodzie opierała się na polimerach na bazie ropy. Co ciekawe, być może rozwiązanie tej kwestii cały czas było bardzo blisko, bo w białkach mleka. Rewolucyjne białka mleka Francuska firma Lactips, działająca w segmencie MŚP i wytwarzająca granulat termoplastyczny z białek mleka, mocno inwestuje w produkcję i komercjalizację swoich pierwszych wyrobów. Kwota 3,7 mln EUR, którą udało się pozyskać od inwestorów w 2018 roku, pozwala zakładać, że firma pracuje nad czymś rewolucyjnym. „Nasz produkt to jedyne na świecie tworzywo termoplastyczne na bazie solidnych i ekologicznych biomateriałów (biodegradowalnych i pochodzących ze źródeł naturalnych), które rozpuszcza się w temperaturze pokojowej”, mówi Jean-Antoine Rochette, dyrektor zarządzający firmy Lactips prowadzącej projekt ECOLACTIFILM (A Water-Soluble Packaging to Unlock New Markets). „Żeby je wyprodukować, przetwarzamy kazeinę, czyli najważniejsze białko mleka (do tej pory niewykorzystywane w przemyśle spożywczym) w taki sposób, żeby uzyskać polimer do dalszej produkcji. Kazeina to surowiec łatwo dostępny, biodegradowalny i kompostowalny, którego wykorzystanie pozwala na tworzenie bioplastiku o znikomej toksyczności dla organizmów wodnych”. Tabletki do zmywarek są zazwyczaj zapakowane w rozpuszczalne tworzywo sztuczne. Dzięki firmie Lactips takie opakowanie wyprodukowane z PVA – poli(alkoholu winylowego) – polimeru, który rozpuszcza się w wodzie lub glebie, ale nie ulega biodegradacji, będzie można zastąpić tworzywem sztucznym na bazie białka mleka posiadającym oznakowanie ekologiczne i certyfikat Ecocert. W przeciwieństwie do PVA, którego rozkład tlenowy w wodzie wynosi jedynie 13 % w ciągu 21 dni, stopień biodegradacji alternatywy firmy Lactips to prawie 100 % w ciągu 28 dni. „Wszystko w naszym produkcie zostało stworzone z myślą o wpływie na środowisko: od pozyskania materiałów do końca przydatności do użycia, przez produkcję (obecnie przeprowadzamy analizę pełnego cyklu życia). Jedyną energią wykorzystywaną w całym cyklu życia jest temperatura przy produkcji granulatu, która i tak jest dwukrotnie niższa niż ta wymagana do przeprowadzania procesów z wykorzystaniem PVA”, wyjaśnia Rochette. Wprowadzenie na rynek Produkt wprowadzono do sprzedaży w ostatnim kwartale 2018 roku, a firma Lactips pozyskała już pierwszego klienta: firmę ULRICH-Natürlich, która złożyła pierwsze zamówienia. Ten niemiecki producent ekologicznych środków czyszczących i pielęgnacyjnych zamierza stosować opatentowaną technologię w swoich tabletkach do zmywarek. „Wykorzystanie produktu firmy Lactips to wspaniała przygoda. Zarówno my, jak i klienci, będziemy mogli skorzystać z folii, która została wyprodukowana bez żadnych tworzyw sztucznych i która jest bezpieczna dla środowiska wodnego. To oznacza, że klienci nie tylko mogą używać tabletek opakowanych w ekologiczną folię, ale także nie muszą martwić się o składniki produktu”, mówi Klaus Röhrle, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie ULRICH-Natürlich. Opakowanie na detergenty to tylko przykład potencjału produktu firmy Lactips. Firma rozważa już zastosowanie produktu na nowych rynkach, między innymi w budownictwie, farbach, przemyśle tekstylnym, sektorze agrochemicznym i przemyśle spożywczym. Żeby zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, Lactips planuje rozpocząć wkrótce budowę fabryki o powierzchni 2 500 m2 w swoim regionie w ramach strategii 100 % Made in France. „Dostarczamy rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby społeczne, chronimy naszą planetę, w szczególności morza i oceany, a także spełniamy wymogi przemysłu tworzyw sztucznych. Opierając się na opatentowanej wiedzy naukowej i technologicznej, oferując produkt łączący korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, tworzymy podstawy odpowiedzialnego przemysłu dbającego o środowisko”, podsumowuje Rochette.

Słowa kluczowe

ECOLACTIFILM, Lactipcs, opakowanie, detergent, rozpuszczalny w wodzie, biodegradowalny, zanieczyszczenie, termoplastyczny, woda

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania