Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Europejski Konkurs Przedsięwzięć

Innowacyjne miasta i regiony zaprasza się do składania wniosków o organizację sesji prezentacji, będącej częścią Europejskiego Konkursu Przedsięwzięć 2006 (European Venture Contest). Konkurs jest kierowany do innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych, które mają potencjał...

Innowacyjne miasta i regiony zaprasza się do składania wniosków o organizację sesji prezentacji, będącej częścią Europejskiego Konkursu Przedsięwzięć 2006 (European Venture Contest). Konkurs jest kierowany do innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych, które mają potencjał do przekształcania swojej branży i rynku. Po procesie selekcji, w którym przedsiębiorcy będą bronić swoich przedsięwzięć przed inwestorami na sesji prezentacji, zwycięzcy konkursu przedsięwzięć zostaną wybrani i nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość utworzenia sieci kontaktów z globalnymi przedsiębiorstwami finansowymi i przemysłowymi. Organizacja sesji prezentacji będzie okazją do promocji regionu przed ponad 1500 przedsiębiorcami, inwestorami, podmiotami doradczymi i przedstawicielami organów rządowych. Konkurs koordynuje European Venture Foundation - organizacja non-profit powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej o nazwie Gate2Growth.