Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badanie wykazuje spadek plodnosci u mezczyzn po czterdziestce

Nowe badanie ujawniło, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku kobiet, płodność mężczyzn obniża się z wiekiem. Naukowcy z francuskiego Państwowego Instytutu Badań Demograficznych (INED) we współpracy z 59 francuskimi klinikami płodności zbadały dane 1938 mężczyzn, których ...

Nowe badanie ujawniło, że podobnie jak ma to miejsce w przypadku kobiet, płodność mężczyzn obniża się z wiekiem. Naukowcy z francuskiego Państwowego Instytutu Badań Demograficznych (INED) we współpracy z 59 francuskimi klinikami płodności zbadały dane 1938 mężczyzn, których partnerki były całkowicie bezpłodne i poddawane konwencjonalnemu zapłodnieniu in vitro (IVF). Stwierdzili, że podczas gdy możliwości rozrodcze kobiet zaczynają się obniżać przed osiągnięciem wieku trzydziestu lat, a szczyt tego procesu przypada na wiek 35 lat, punkt zwrotny dla mężczyzn wypada w późniejszym wieku - 40 lat. Badanie wykazało, że w przypadku, gdy kobieta w wieku poniżej trzydziestu lat ma partnera w wieku 40 lat lub starszego, szansa na poczęcie dziecka obniża się o 25 procent. W przypadku kobiety w wieku 35-37 lat i partnera po czterdziestce ryzyko to wzrasta do 50 procent. Nowe dowody uzyskano w czasie, gdy w Europie mają miejsce niespotykane dotychczas zmiany demograficzne. Wskaźniki płodności obniżyły się do wysokości 1,5 dziecka na kobietę; ocenia się, że w 2030 r. w Europie będzie o 18 milionów mniej dzieci i młodzieży niż obecnie. Wśród sześciu najbardziej zaludnionych państw członkowskich UE tylko liczba ludności Wielkiej Brytanii i Francji wzrośnie w latach 2005-2050; prognozowany wzrost liczby mieszkańców Wielkiej Brytanii to 8 procent, a Francji 9,6 procenta. Wynika to z szeregu czynników; jednym z nich jest wzrastająca liczba par świadomie odkładających decyzję o rodzicielstwie. W artykule zamieszczonym w czasopiśmie �Fertility and Sterility� (Płodność i bezpłodność) Elise de La Rochebrochard, która kierowała powyższym badaniem, zauważa, że pary planujące założenie rodziny powinny mieć większą świadomość związku między późnym wiekiem ojca a ryzykiem braku możliwości poczęcia.

Kraje

Francja