Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badanie wpływu działań dotyczących oceny etycznej w 6. PR - wstępne ogłoszenie informacyjne

DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej opublikowała wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zaproszenia do składania ofert na badanie wpływu działań dotyczących oceny etycznej w 6. PR. Przedmiotem zamówienia jest zbadanie procesu i skutków etycznej oceny projektów bad...

DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej opublikowała wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zaproszenia do składania ofert na badanie wpływu działań dotyczących oceny etycznej w 6. PR. Przedmiotem zamówienia jest zbadanie procesu i skutków etycznej oceny projektów badawczych w 6. PR.Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=091440-2006