Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Nagrody dla deputowanych do Parlamentu Europejskiego za 2006 r.: nowa kategoria nagród za najlepsze badania naukowe i technologię

Wydawany w Brukseli Parliament Magazine (Magazyn Parlamentu), w którym wypowiadają się decydenci polityczni UE, wprowadził nową kategorię nagród przyznawanych deputowanym do Parlamentu Europejskiego w 2006 r. - za badania naukowe i technologię. Ceremonia wręczenia nagród odbęd...

Wydawany w Brukseli Parliament Magazine (Magazyn Parlamentu), w którym wypowiadają się decydenci polityczni UE, wprowadził nową kategorię nagród przyznawanych deputowanym do Parlamentu Europejskiego w 2006 r. - za badania naukowe i technologię. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 10 października w Brukseli. Nowa kategoria pozwala na wyróżnienie tych deputowanych, którzy w poprzednim roku zrobili dużo dobrego w dziedzinie badań naukowych i technologii, np. kierując przygotowywaniem sprawozdania lub wykazując zaangażowanie i entuzjazm w tej dziedzinie. Celem wprowadzonych w ubiegłym roku nagród dla deputowanych jest podkreślenie i uczczenie ich wkładu w różnych dziedzinach polityki. Po zebraniu nominacji, zgłaszanych przez interesariuszy działających na zasadach non-profit, sporządza się listę zawierającą nazwiska trzech deputowanych w każdej z kategorii. Następnie deputowani i ich asystenci wybierają zwycięzców przez głosowanie.