Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału infrastruktury badawczej w głównych obszarach społeczeństwa informacyjnego

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania ofert na zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału infrastruktury badawczej w głównych obszarach społeczeństwa informacyjnego (e-rząd, e-zdrowie i e-kszta...

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej opublikowała zaproszenie do składania ofert na zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału infrastruktury badawczej w głównych obszarach społeczeństwa informacyjnego (e-rząd, e-zdrowie i e-kształcenie). Celem opracowania jest zbadanie i ustalenie możliwości i sposobów skoordynowanej realizacji potrzeb z zakresu e-Infrastruktury w sektorach rządowym, zdrowia, edukacji i szkoleń, a także możliwych wariantów jej wykorzystania. W szczególności należy uwzględnić doświadczenie nabyte podczas wdrażania e-Infrastruktury w sektorze badań naukowych w celu wdrożenia jej w innych sektorach.Dalszych informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Dw.: Carlos Morais Pires J-54 01/016 B-1049 Bruksela Tel +32-2 296 3401 Faks +32-2 299 3127 E-mail: INFSO-RI-STUDY-INNOVATION@cec.eu.int Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallsPage