European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Publikacja nowych dodatków specjalnych CORDIS focus

Dodatki specjalne CORDIS ukazują się ponownie, wraz z nowym wydaniem dodatku specjalnego CORDIS focus poświęconego wynikom badań i rozwoju technologicznego (BRT). ). W sieci można również przeczytać najnowszy tematyczny dodatek specjalny poświęcony nanotechnologiom oraz wydani...

Dodatki specjalne CORDIS ukazują się ponownie, wraz z nowym wydaniem dodatku specjalnego CORDIS focus poświęconego wynikom badań i rozwoju technologicznego (BRT). ). W sieci można również przeczytać najnowszy tematyczny dodatek specjalny poświęcony nanotechnologiom oraz wydanie specjalne CORDIS focus dotyczące Polski. Dodatki specjalne CORDIS focus, publikowane równolegle z regularnym biuletynem CORDIS focus, poświęcone są konkretnym tematom związanym z europejskimi działaniami w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Najnowsze wydanie dodatku specjalnego CORDIS focus Wyniki zawiera przegląd aktualnych, możliwych do wykorzystania rezultatów badań i propozycji technologicznych. Publikacja, dostępna w angielskiej wersji językowej, prezentuje wyniki w dziedzinie biologii i medycyny, energii, środowiska, technologii informacyjnych (IT) i telekomunikacji oraz procesów przemysłowych. Opracowano ją w oparciu o "Rynek technologii" CORDIS, który jest dostępną w sieci bazą danych z funkcją wyszukiwania, zawierającą rezultaty badań i oferty dotyczące technologii adresowane do potencjalnych partnerów. W witrynie internetowej serwisu CORDIS znajduje się ponadto najnowszy tematyczny dodatek specjalny CORDIS focus poświęcony nanotechnologiom. Publikacja zatytułowana "Exploring the nano-world - Leading EU research in nanosciences and nanotechnologies" ("Poznawanie nano-świata - wiodące badania UE w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii") jest dwudziestym drugim tematycznym dodatkiem specjalnym CORDIS i zawiera wiadomości i nowości zamieszczone w ostatnim okresie w serwisie CORDIS oraz na stronie internetowej "Industrial Technologies". Specjalne wydanie CORDIS focus zwraca uwagę na badania i rozwój oraz innowacje w Polsce. Publikacja, która dostępna jest w sześciu językach (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim), rzuca światło na najnowsze wydarzenia, inicjatywy i działania podejmowane w Polsce oraz przedstawia przegląd polskich ofert technologicznych, nowości i potencjalnych partnerów zaprezentowanych w serwisie CORDIS. Nowe dodatki specjalne i specjalne wydanie poświęcone Polsce, jak również wszystkie poprzednie numery biuletynu CORDIS focus i dodatków specjalnych można pobrać z witryny internetowej CORDIS. Dostępna jest również bezpłatna prenumerata internetowa.