Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja zaprasza do przesyłania opinii na temat nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w 7. PR

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nad projektem programu badawczego na temat "nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" w siódmym programie ramowym (7. PR). Konsultowany dokument przedstawia w skrócie program badań społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w nastę...

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nad projektem programu badawczego na temat "nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" w siódmym programie ramowym (7. PR). Konsultowany dokument przedstawia w skrócie program badań społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w następujących siedmiu działaniach: - wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie opartym na wiedzy; - powiązanie celów ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska w perspektywie europejskiej; - główne trendy społeczne i ich konsekwencje; - Europa w świecie; - obywatel w Unii Europejskiej; - wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe; - działania w zakresie przewidywania kierunków rozwoju naukowo-technicznego (foresight). Zainteresowane strony są proszone o przesłanie do Komisji komentarzy na temat projektu każdego z tych działań za pośrednictwem podanego niżej adresu internetowego. Konsultacje zostaną zamknięte do końca czerwca 2006 r.