Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Grupy pro-life wzywają do odrzucenia 7. PR ze względów etycznych

Grupy pro-life apelują do eurodeputowanych o głosowanie przeciw projektowi siódmego programu ramowego (7. PR) ze względu na jego ograniczone zapisy dotyczące finansowania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Głosowanie odbędzie się w Parlamencie Europejskim w dniu ...

Grupy pro-life apelują do eurodeputowanych o głosowanie przeciw projektowi siódmego programu ramowego (7. PR) ze względu na jego ograniczone zapisy dotyczące finansowania badań nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Głosowanie odbędzie się w Parlamencie Europejskim w dniu 15 czerwca. Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zaopiniowała już wniosek i wniosła poprawki uściślające, które obszary nie otrzymają funduszy ze względów etycznych. Ta właśnie opinia zostanie przedstawiona posłom. Patrick Buckley z European Life Network (Europejskiej Sieci na rzecz Życia) powiedział w wywiadzie dla gazety "The Catholic Universe", że jego ugrupowanie sprzeciwia się wszelkiemu finansowaniu badań, "które obejmowałyby niszczenie ludzkich embrionów". Podkreślił także fakt, że badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi są nielegalne w niektórych państwach członkowskich UE. Komisja stwierdziła jednakże, że nie będzie finansowała badań w kraju, w którym jest to nielegalne. Ponadto każdy wniosek projektowy obejmujący wykorzystanie komórek macierzystych poddawany jest ścisłej kontroli etycznej. Także przedstawiciele Europejskiej Konferencji Biskupów dali jasno do zrozumienia, że nie są usatysfakcjonowani obecnym projektem. "Powtarzamy nasz sprzeciw wobec finansowania przez UE badań uwzględniających destrukcję ludzkich embrionów", czytamy w oświadczeniu. "Badania takie budzą fundamentalny niepokój etyczny i antropologiczny." W zamian biskupi doradzają UE "skoncentrowanie jej wspólnych wysiłków badawczych na wielu innych obiecujących obszarach badań, w tym na innych badaniach nad komórkami macierzystymi, które mają w sobie potencjał". Szósty program ramowy UE (6. PR) był źródłem finansowania dla ośmiu projektów obejmujących badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi oraz ponad stu projektów dotyczących komórek macierzystych dorosłych.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

14 Czerwca 2006

Kształtowanie polityki i wytyczne

31 Maja 2006