Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja ITRE głosuje budżet i zasady etyczne 7. PR

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła kompromisowe poprawki do budżetu siódmego programu ramowego (7. PR), a także podział finansowania. Komisja wyjaśniła ponadto, które dziedziny nie otrzymają funduszy z przyczyn etycznych. Po...

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła kompromisowe poprawki do budżetu siódmego programu ramowego (7. PR), a także podział finansowania. Komisja wyjaśniła ponadto, które dziedziny nie otrzymają funduszy z przyczyn etycznych. Posłowie dostosowali program badań do postanowień porozumienia dotyczącego perspektywy finansowej na lata 2007-2013, zmniejszając budżet z proponowanych 72,726 miliarda euro do 50,524 miliarda. Redukcja w ogólnym budżecie oznacza cięcia w każdej sekcji programu, chociaż Parlament wskazał, które obszary uważa za priorytetowe, obcinając niektóre pozycje budżetowe bardziej niż inne. Na przykład wydatki na nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji zostały obcięte o 29 procent do 3,467 miliarda euro, podczas gdy budżet badań nad energią został zredukowany tylko o 18,6 procent, do 2,385 miliarda euro. Wspólne Centrum Badawcze Komisji (WCB) bez wątpienia będzie zadowolone ze swojego nowego budżetu na działania nienuklearne, który został obcięty tylko o 3,6 procent. Komisja ITRE omówiła ponadto etyczne aspekty 7. PR, a eurodeputowani dodali poprawki, które wyjaśniają, jakie obszary nie powinny otrzymywać finansowania UE. Pierwotna propozycja stanowiła, że działania badawcze wspierane w 7. PR powinny respektować podstawowe zasady etyczne, w tym zasady zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także że będą brane pod uwagę opinie europejskiej grupy ds. etyki w nauce i nowych technologiach. W wersji komisji ITRE wyszczególnia się następujące dziedziny badań jako pozbawione wsparcia: klonowanie człowieka, dziedziczne modyfikacje genomu ludzkiego, wytwarzanie ludzkich embrionów wyłącznie na potrzeby pozyskiwania komórek macierzystych. Dodaje się, że: "badania nad wykorzystaniem ludzkich komórek macierzystych mogą być finansowane w tym programie ramowym, zależnie zarówno od treści projektu naukowego, jak i przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim." Ponadto komisja doszła do porozumienia, że badacze i instytucje muszą podlegać ścisłej rejestracji zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Przedstawiono także poprawkę, której celem jest przegląd badań w tych dziedzinach. Poprawki komisji ITRE do projektu 7. PR zostaną teraz wniesione do Parlamentu Europejskiego. Oczekuje się, że głosowanie odbędzie się w czerwcu.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

14 Czerwca 2006

Kształtowanie polityki i wytyczne

9 Czerwca 2006