Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt UE ma zabezpieczać dziedzictwo cyfrowe

Światowa informacja naukowa, artystyczna i kulturalna przybiera coraz częściej formę cyfrową, a ta cyfrowa ofensywa jest szczególnie promowana w Europie, ponieważ gwarantuje, że informacje będą dostępne dla wszystkich, urzeczywistniając gospodarkę opartą na wiedzy. Jednakże bi...

Światowa informacja naukowa, artystyczna i kulturalna przybiera coraz częściej formę cyfrową, a ta cyfrowa ofensywa jest szczególnie promowana w Europie, ponieważ gwarantuje, że informacje będą dostępne dla wszystkich, urzeczywistniając gospodarkę opartą na wiedzy. Jednakże biorąc pod uwagę błyskawiczną ewolucję oprogramowania i systemów komputerowych, istnieją znaczące wyzwania związane z zapewnieniem dostępu i zachowaniem tych informacji cyfrowych do użytku przez przyszłe pokolenia. Partnerzy nowego projektu zintegrowanego CASPAR ("zabezpieczenie wiedzy kulturalnej, artystycznej i naukowej") zamierzają zająć się tym problemem i opracować ogólnoeuropejską infrastrukturę utrwalania danych cyfrowych, opartą na istniejących i nowatorskich standardach. Projekt otrzymał dofinansowanie UE w wysokości 8,8 miliona euro. Prace realizowane będą przez konsorcjum ekspertów naukowych, kulturalnych i artystycznych, jak również partnerów komercyjnych oraz ekspertów w dziedzinie inżynierii wiedzy i ochrony informacji z całej Europy. Dr David Giaretta z Rady Centralnego Laboratorium brytyjskiej Rady ds. Badań Naukowych jest koordynatorem projektu. - CASPAR zajmie się tym, jak zapewnić, by informacje zakodowane cyfrowo mogły być nadal zrozumiałe i wykorzystywane w przyszłości, kiedy zmienią się już programy komputerowe, systemy i powszechna wiedza. W przeciwnym razie rzeczy, które teraz uznajemy za oczywiste byłyby całkowicie nieznane, czymś czego należy się domyślać, nawet jeśli zachowamy bity i bajty - wyjaśnia. Infrastruktura CASPAR będzie się składać z aplikacji i usług, które będą mogły być przystosowane do wielu dziedzin. Platforma będzie opracowana zgodnie z OAIS, bieżącym standardem otwartego systemu informacji archiwalnej. Jednakże ta infrastruktura, obejmująca takie zagadnienia, jak autoryzacja, uwierzytelnianie i zarządzanie prawami dostępu, musi być sama w sobie możliwa do utrwalenia, jeśli ma się nadawać do tego celu. Poza OAIS, partnerzy projektu zajmą się opracowaniem modeli wirtualizacji oraz kilkoma zaawansowanymi komponentami, które sprawią, że "wiedza" będzie stanowić sedno zabezpieczania. - Mamy tu na myśli to, że poza prostą semantyką danych CASPAR uchwyci też semantykę wyższego rzędu. Co więcej, będziemy używać technik sieci semantycznej, by umożliwić komponentom infrastruktury przetrwanie zmian zachodzących w czasie - mówi dr Giaretta. Sieć semantyczna to siatka informacji powiązanych w taki sposób, by były one łatwe do przetwarzania przez komputery, na podobieństwo globalnie połączonej bazy danych. Konsorcjum CASPAR wykaże działanie infrastruktury ramowej za pośrednictwem serii stanowisk testowych. Obejmą one szeroki wachlarz dyscyplin, od nauki po kulturę, sztukę współczesną i multimedia, i zapewnią niezawodną wspólną infrastrukturę, która będzie mogła być używana lub powielana w innych dziedzinach. Choć długoterminowym celem jest utrwalenie danych cyfrowych dla przyszłych pokoleń, można dostrzec natychmiastowe korzyści, mówi dr Giaretta. Na przykład istnieją dane online, które już teraz są niedostępne dla użytkowników. I choć byłoby możliwe skontaktowanie się z producentem danych, by znaleźć właściwe narzędzie dostępu do nich, CASPAR proponuje zamiast tego opracowanie ogólnych automatycznych procesów, które umożliwią poprawny dostęp do wszelkich źródeł danych. Konsorcjum projektowe twierdzi, że CASPAR jest pierwszą europejską inicjatywą mającą na celu wytworzenie komponentów o szerokim zastosowaniu oraz ram utrwalenia cyfrowego. Jednakże niezależnie od tego, jak skuteczne będą wysiłki w ramach projektu CASPAR, jest on ograniczony w czasie. Aby zapewnić długoterminowe wsparcie, konsorcjum zamierza osadzić wyniki projektu CASPAR w procesach produkcyjnych istniejących organizacji, takich jak CCLRC, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i francuski Narodowy Instytut Audiowizualny (INA), będących partnerami projektu. Dodatkowo partnerzy CASPAR zamierzają też uczestniczyć w przymierzu strategicznym obejmującym innych znaczących dysponentów danych, tworząc podstawy ogólnoeuropejskiej infrastruktury zabezpieczania danych. Jest też nadzieja, że europejska cyfrowa infrastruktura informatyczna na rzecz zabezpieczania i dostępu (EDIIPA) zostanie włączona do mapy drogowej ESFRI, inicjatywy mającej zidentyfikować nową infrastrukturę badawczą o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Powiązane artykuły