Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Dostępność danych cyfrowych w przyszłości

Europejski zespół badaczy stworzył oprogramowanie, które umożliwi w przyszłości zachowanie, dostęp i odczyt danych przechowywanych cyfrowo. Narzędzie jest ogólnie dostępne do bezpłatnego pobrania. Prace były prowadzone w ramach finansowanego ze środków UE projektu CASPAR ("Utr...

Europejski zespół badaczy stworzył oprogramowanie, które umożliwi w przyszłości zachowanie, dostęp i odczyt danych przechowywanych cyfrowo. Narzędzie jest ogólnie dostępne do bezpłatnego pobrania. Prace były prowadzone w ramach finansowanego ze środków UE projektu CASPAR ("Utrwalanie wiedzy kulturowej, artystycznej oraz naukowej w celu zwiększenia jej dostępności"), wspartego kwotą 8,8 mln euro w ramach obszaru tematycznego "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (Information society technologies, IST) Szóstego Programu Ramowego UE (6PR). Obszerne zbiory danych elektronicznych, takich jak dane urzędowe, archiwa muzealne oraz wyniki badań naukowych, były dotychczas niedostępne lub narażone na ryzyko utraty. Wynikało to z braku możliwości ich odczytania za pomocą nowszych technologii lub zrozumienia przez obecnych użytkowników. Dzięki opracowaniu nowego oprogramowania, dostępnego na zasadach licencji otwartej, problem ten przeszedł do przeszłości. "Informacje cyfrowe są wyjątkowo podatne na uszkodzenia i zarazem mają wyjątkowo dużą wartość" - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej. "Osoby, które utraciły dostęp do zdjęć rodzinnych lub starych dokumentów, znają uczucie frustracji towarzyszące korzystaniu z niekompatybilnych ze sobą technologii". Komisarz nie kryła także swojej ekscytacji "potencjałem narzędzi i technik projektu CASPAR w zakresie zapewnienia w przyszłości długotrwałej jakości cennych danych oraz umożliwienia dostępu do nich". Jak wiadomo, technologia cyfrowa zrewolucjonizowała nasze podejście do wiedzy i informacji. Niektóre dziedziny nauki, takie jak astronomia czy klimatologia, w szczególnym stopniu opierają się na długookresowej analizie ilościowej dużych zbiorów danych. Na przykład dowody wpływu działalności człowieka na globalne ocieplenie są gromadzone od kilku dziesięcioleci. Pomimo postępu w dziedzinie technologii rejestracji danych, począwszy od kart perforowanych i taśm magnetycznych, a skończywszy na przetwarzaniu rozproszonym z wykorzystaniem olbrzymich serwerów, w dalszym ciągu kluczowym elementem postępu naukowego jest dostęp do informacji i możliwość ich zrozumienia w kontekście rozwoju technologicznego. Na przykład w przyszłości ludzie zechcą może wydrukować i zrozumieć dane liczbowe zgromadzone dzięki ziemskim satelitom obserwacyjnym. Mając na uwadze te i podobne problemy, w ramach projektu CASPAR zajęto się wieloma aspektami przechowywania wszelkich typów informacji w postaci cyfrowej oraz możliwościami wykorzystania ich w przyszłości. Za pomocą opracowanego przez badaczy narzędzia można opisać wszystkie rodzaje danych w sposób powalający na ich przyszłe wykorzystanie, co stanowi proces równoważny wydrukowi tych danych w czasach obecnych. Projekt CASPAR zapewnił możliwość zrozumienia i łatwego wykorzystania danych liczbowych i związków między nimi za pomocą dowolnego oprogramowania w ramach dowolnych badań prowadzonych przez naukowców. Partnerzy projektu CASPAR pochodzili z Czech, Francji, Grecji, Izraela, Wielkiej Brytanii i Włoch. Według nich opisane metody zastosowano na szeroką skalę oraz pomyślnie przetestowano z wykorzystaniem różnych rodzajów danych z dziedziny badań naukowych, dziedzictwa kulturowego i współczesnej sztuki performatywnej. W odniesieniu do dziedziny badań naukowych badacze przetestowali dane pochodzące z nauk o Ziemi, natomiast w odniesieniu do obszaru dziedzictwa kulturowego skoncentrowali się na utrwaleniu wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia jego dokumentacji, wizualizacji i modeli. W zakresie sztuki współczesnej zespół zbadał szereg dziedzin, począwszy od muzyki współczesnej, poprzez sztuki performatywne, skończywszy na innych formach sztuki wykorzystujących technologię, takich jak gry wideo.

Kraje

Czechy, Grecja, Francja, Izrael, Włochy, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły