Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

UE wprowadza znaną od dawnych czasów roślinę uprawną w XXI wiek

Nowy projekt finansowany w ramach szóstego programu ramowego UE (6. PR) bada możliwości zwiększenia uprawy jednego z najstarszych i najbardziej odżywczych zbóż na świecie - fonio. Farmerzy w Afryce Zachodniej uprawiają fonio od około 5.000 lat, wykorzystując je do przyrządza...

Nowy projekt finansowany w ramach szóstego programu ramowego UE (6. PR) bada możliwości zwiększenia uprawy jednego z najstarszych i najbardziej odżywczych zbóż na świecie - fonio. Farmerzy w Afryce Zachodniej uprawiają fonio od około 5.000 lat, wykorzystując je do przyrządzania podstawowego pożywienia Djouka, ale uprawa tej rośliny zawsze przysparzała trudności, gdyż ziarno fonio jest niezwykle drobne - niewiele większe od ziarenka piasku. Z tego względu łuskanie cennych nasion wymaga dużego nakładu pracy i jest męczące. Obecnie projekt FONIO ze wsparciem 900 000 EUR w ramach międzynarodowej współpracy naukowej (INCO) 6. PR ma na celu odnalezienie sposobów na zwiększenie zakresu wykorzystania tej pradawnej rośliny uprawnej. W projekcie zarządzanym przez CIRAD - francuski ośrodek badań rolniczych na rzecz krajów rozwijających się, uczestniczą naukowcy z Belgii, Burkina Faso, Francji, Gwinei, Holandii, Mali i Senegalu. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2006 r. Pod względem odżywczym fonio przypomina biały ryż, ale zawiera znacznie więcej pierwiastków śladowych, takich jak magnez, cynk i mangan oraz protein, co czyni tę uprawę bardzo ważną w obszarach, gdzie inne źródła protein, na przykład mięso, są ograniczone. Poprzednio CIRAD, korzystając z wiedzy specjalistów z Gwinei, Mali i Burkina Faso, pomógł stworzyć specjalnie dostosowaną maszynę do łuskania fonio - "łuszczarkę do fonio GMBF". Maszyna ta znacznie skróciła czas konieczny do przerobu fonio, co w rezultacie zwiększyło popularność tej uprawy. Obecnie, po uproszczeniu cyklu przerobu, projekt FONIO ma na celu przeanalizowanie wszystkich etapów produkcji i infrastruktury tej uprawy. Naukowcy najpierw spróbują wypełnić luki w danych naukowych i technicznych o fonio. Następnie zajmą się sprawą komercjalizacji uprawy i sposobami zapewnienia wartości dodanej przez podniesienie jakości lub znalezienie alternatywnych dróg jej wykorzystania, co mogłoby z kolei pozytywnie wpłynąć na rynek lokalny tej rośliny uprawnej. Koordynator projektu Jean Francois Cruz z CIRAD uważa, że istnieje europejski rynek dla tej najstarszej z upraw. - Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie kryteriów jakości dla przegotowanego fonio i określenie popytu konsumentów w Afryce i w Europie. Jeżeli chodzi o jakość, piasek (używany do przetwarzania) w wybielonym (przetworzonym) fonio stanowi jeden z głównych problemów, które należy jeszcze rozwiązać, aby móc produkować fonio dobrej jakości do sprzedaży w supermarketach i na rynku eksportowym - twierdzi Jean Francois Cruz.

Kraje

Belgia, Burkina Faso, Francja, Gwinea, Mali, Niderlandy, Senegal

Powiązane artykuły