Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg: Wzajemne powiązania między glebami a zmianami klimatycznymi

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej ogłosiła zamówienie dotyczące przeglądu istniejących informacji na temat wzajemnych powiązań między glebami a zmianami klimatycznymi, wstępnie opublikowane pod tytułem "Wzajemne powiązania między ochroną gleby a przeciwdzi...

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej ogłosiła zamówienie dotyczące przeglądu istniejących informacji na temat wzajemnych powiązań między glebami a zmianami klimatycznymi, wstępnie opublikowane pod tytułem "Wzajemne powiązania między ochroną gleby a przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym". Celem tego zamówienia jest dogłębne zrozumienie, dzięki kompleksowemu przeglądowi literatury oraz ocenom ekspertów, wzajemnych powiązań między glebami o różnym przeznaczeniu (rolniczymi, leśnymi, terenami podmokłymi itd.) a zmianami klimatycznymi w 4 głównych obszarach, w których stwierdzono duże braki wiedzy. Umożliwi to później lepsze wykorzystanie tych powiązań do ochrony funkcji gleb i zwalczania zmian klimatycznych. Oznacza to, że zadaniem wykonawcy jest zebranie i porównanie wyników istniejących paneuropejskich oraz innych odpowiednich modeli dotyczących wzajemnych powiązań między glebami a zmianami klimatycznymi w celu dostarczenia politycznie ważnych informacji na temat długoterminowych skutków wzrostu temperatury na świecie dla zasobów węgla w glebach oraz możliwych do zastosowania środków przeciwdziałania spadkowi zawartości materii organicznej w glebie.Więcej informacji udziela: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Zespół ds. Zamówień, F.2 - Finanse BU-5 00/169 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 0008 Faks +32 2 299 4449 E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Szczegółowe informacje na temat zaproszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111344-2007:TEXT:PL:HTML